МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Дипломная работа: Система фінансового планування

  2.7 Аналіз грошових потоків

  Аналіз грошових потоків(див. табл. 2.11) показав, що підприємство АТ “ТЦРП ” має від’ємне значення грошового потоку від основної діяльності на протязі розглянутих трьох років. Грошовий потік від іншої звичайної діяльності включає в себе доходи і видатки від фінансової, інвестиційної та іншої діяльності. Він також від’ємний, за виключенням 2005 року, коли позитивне значення грошового потоку від звичайної діяльності з’явилося завдяки іншим доходам. Таким чином, можна зробити наступний висновок: основна діяльність АТ “ТЦРП” приносить від’ємний грошовий потік, таким чином потрібно вживати заходів для того, щоб збалансувати цей грошовий потік і раціонально ним управляти.

  Таблиця 2.11. Грошові потоки АТ “ТЦРП” 2003-2005 роки

  Показники, тис. грн. 2003 2004 2005
  Доходи від виробництва 10957,50 14392,90 24934,70
  Витрати виробництва 9411,20 13891,90 20903,60
  Інші операційні доходи 3258,00 406,80 12,80
  Операційні витрати 4825,00 2618,60 4856,80
  Чистий рух коштів від Основної Діяльності -20,70 -1710,80 -812,90
  Надходження від іншої звичайної діяльності 40,2 878,9 2235,80
  Видатки іншої звичайної діяльності 277,2 1101,8 755,40
  Чистий рух коштів від Іншої звичайної Діяльності -237 -222,9 1480,40
  Чистий грошовий потік -257,70 -1933,70 667,50

  ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ

  В результаті комплексного фінансового аналізу можна охарактеризувати роботу АТ “ТЦРП” наступним чином: підприємство має нормальні показники діяльності, розвивається. Має значну частку запозиченого капіталу, і, таким чином, підвищений фінансовий ризик. В цілому володіє всіма передумовами для успішного функціонування у даній галузі. Проводиться вірна політика управлінняння активами, а також управління виробництвом.

  Проте існують слабкі місця у діяльності, які досить негативно відбиваються на фінансовому стані підприємства:

  -  основна діяльність(тобто виробництво та продаж опалення і гарячої води) не є прибутковою;

  -  платоспроможність знаходиться на критичному рівні;

  -  неліквідний баланс та показники ліквідності на низькому рівні;

  -  кризове фінансове положення та великий нестаток власних оборотних коштів.

  З приводу цього можна зробити висновок, що керівництву необхідна чітка, швидкісна та водночас нескладна і доступна система управління грошовими потоками(а особливо – від основної діяльності), яка б урівноважила надходження і виплати і дала можливість мати конкретне уявлення про майбутній залишок коштів. Такою системою є бюджетування. Воно допоможе якісно управляти фінансами, позбутися проблемних моментів у діяльності, а також вірно формувати тарифи і складати договори.


  РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЗАХОДУ

  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  3.1 Розробка цілісної системи бюджетів основної діяльності

  Як уже було зазначено у другому розділі, одним з головних проблемним місць у роботі підприємства АТ “ТЦРП” є збитковість його основної діяльності. За допомогою розробленої низки бюджетів можна збільшити ефективність основної діяльності . Зміст формування бюджетної системи полягає у чіткому визначенні надходжень та вибуття грошових коштів підприємства. Це дозволить мати чітке уявлення про наявність коштів у організації, а також правильно формувати тарифи. Проте, ця система бюджетів відрізняється від традиційної калькуляції собівартості:

  - кожній статті видатків відповідає окремий бюджет з різними нюансами, що відповідає принципам побудови бюджетної системи;

  - результатом є визначення грошового потоку від основної діяльності, з тим, щоб обґрунтувати нові(якщо потрібно) тарифи, упорядкувати і стабілізувати діяльність підприємства, а також визначити необхідні терміни договорів.

  Запропонована система складатиметься з семи бюджетів, котрі являють собою таблиці: “Бюджет надходжень від основної діяльності”, “Бюджет виробничих витрат”, “Бюджет прямих витрат на матеріали”, “Бюджет прямих витрат на оплату праці”, “Бюджет інших прямих витрат”, “Бюджет загальновиробничих накладних видатків”, “Бюджет управлінчих витрат”. На першому єтапі бюджетування використовується принцип розподілу надходень і витрат, при цьому витрати поділяються на прямі(що безпосередньо пов’язані з виробничим процесом) та непрямі(що прямо до нього не відносяться, але супроводжують даний процес). Бюджетування завершується побудовою календарного плану надходжень та виплат , зведеної таблиці і графіку, за яким оцінюється його(бюджетування) ефективність.

  Основна ціль застосування бюджетування – досягнення збалансованості грошових потоків від основної діяльності.

  3.1.1 Бюджет надходжень(доходів) від основної діяльності

  Основною особливістю побудови бюджету продажів АТ “ТЦРП” (див. табл. 3.1) є розподіл тарифів для промисловості, населення і бюджетного сектору. Тарифи, за якими надаються послуги промисловим підприємствам, вищі за тарифи для населення та бюджетних організацій. Виторг, отриманий від промислових підприємств, становить 65% від загального виторгу. Послуги з опалення надаються лише населенню. Для бюджетування використані узагальнені тарифи на 2006 рік.

  Таблиця 3.1. Бюджет продажів 2006

  Найменування Одиниця виміру Кількість Сума з ПДВ, тис. грн. Сума без ПДВ, тис. грн.
  1.

  Корисний відпуск

  теплоенергії, у тому числі:

  тис. Гкал 240,5 43424,12 36186,77
  1.1 Опалення: 52,73 10220,13 8516,92
  - населення 52,73 10220,13 8516,92
  - промисловість
  - бюджет
  1.2. Гаряча вода: 188,2 33203,82 27669,85
  - населення 27,1 5252,52 4377,1
  - промисловість 156,4 27075,97 22563,31
  - бюджет 4,7 875,33 729,44

  Тарифи 2006 р з ПДВ

   - населення

  грн. 193,82
  - промисловість грн. 173,12
  - бюджетні установи грн. 186,24

  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.