МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Дипломная работа: Система фінансового планування


  Таблиця 2.2

  Коефіцієнти, характеризуючі структуру пасиву, взаємозв’язок пасиву з активом

  Коефіцієнт Розраху-нок 2003

  2004

  Кі-нець

  2005

  Кі-нець

  Висновки
  Початок Кі-нець
  Коефіцієнти капіталізації
  Автономії Власний капітал /Пасиви 0,105 0,06 -0,124 0,105 Аналіз даного показника у динаміці показує, що у 2004 році значно збільшилася залежність підприємства від запозиченого капіталу. У 2005 році ситуація покращилася, з’явилася позитивна тенденція. Необхідно намагатизя наблизити цей показник до 0,5
  Фінансового ризику Запозичений капітал/Влас-ний капітал 9,5 16,7 -9,03 8,56 Фінансовий ризик великий. Необхідно знижати цей показник хоча б до 1 (0,5)
  Коефіцієнти покриття
  Покриття запасів нормальними джерелами фінансування

  Нормальні джерела фінансуван-ня запасів(НДФЗ)/

  Запаси

  1,1 0,08 -22,47 -1 На початок 2003 р на 1 грн. запасів АТ «ТЦРП» мало 1,1 грн. НДФЗ, потім стан погіршився, у кін-ці 2004 нестаток 22,47 НДФЗ, у 2005 році – нестаток 1 грн. Остаточний стан – фінансова криза

  2.3 Аналіз фінансової стійкості

  Оцінюючи фінансову стійкість за абсолютними показниками за три роки можна зробити висновок про те, що фінансовий стан АТ “ТЦРП” погіршився у 2004 році (табл 2.3). Наприкінці 2004 року нестаток основних джерел формування запасів сягнув 1833,3 тис. грн. Після прийнятих заходів цей нестаток почав зменшуватися. У даному стані можна порадити застосування бюджетування як засіб покращення фінансового стану.


  Таблиця 2.3. Ступінь фінансової стійкості АТ “ТЦРП”у 2003-2005 роках

  Показник 2003 2004 2005
  початок кінець кінець кінець
  Власний капітал(ВК) 940,4 582,7 -1351,1 1625,6
  Необоротні активи(НА) 5413,2 5768,3 6346,3 9807,5
  Власні оборотні кошти =ВК-НА(ВОК) -4472,8 -5185,6 -7697,4 -8181,9
  Довгострокові зобов’язання(ДЗ) 4451,2 4451,2 4451,2 5481,5
  Власні та довгострокові джерела формування запасів -21,6 -483,1 -3246,2 -2700,4
  Короткострокові кредити та позики 467,5 551,4 1491 2298
  Загальний розмір основних джерел покриття запасів 445,9 68,3 -1755,2 -402,4
  Запаси(З) 314,1 834 78,1 401
  Надлишок або нестаток ВОК -4786,9 -5768,3 -7775,5 -8582,9
  Надлишок або нестаток ВОК та ДЗ -335,7 -1317,1 -3324,3 -3101,4
  Надлишок або нестаток основних джерел покриття З 131,8 -765,7 -1833,3 -803,4
  Ступінь фінансового положення нестійке кризове кризове кризове

  Якщо проаналізувати показники покриття та капіталізації(див. табл. 2.2) як відносні показники фінансової стійкості, можна зробити висновок про те, що у зв’язку з погіршенням стану у 2004 році підприємству важко здолати кризу, що склалася. Через це усі показники знаходяться на низькому рівні. Проте, якщо позитивна тенденція буде продовжуватися у діяльності, ці показники матимуть знано кращі значення.

  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.