МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Дипломная работа: Система фінансового планування

  2.4 Аналіз платоспроможності та ліквідності

  За три роки роботи баланси підприємства АТ “ТЦРП”(див. табл. 2.4 – 2.9) всі відносяться до абсолютно неліквідних, через те, що не виконується жодне з балансових рівнянь. Велика нестача коштів по всім групам активів у 2003, 2004 та 2005 роках. Це недолік та одне з слабких місць АТ “ТЦРП”, обумовлене неграмотним управлінням руху фінансових потоків. На протязі розглянутих трьох років підприємство відчуває гострий брак абсолютно-лківідних активів. Оборотних коштів не вистачає для погашення поточних зобов’язань. Слід відмітити, що наприкінці 2005 року намітилася позитивна тенденція серед деяких коефіцієнтів ліквідності(див. табл. 2.8).

  Підприємству АТ “ТЦРП” слід сформувати активи відповідно до зобов’язань, щоб коефіцієнти ліквідності були у межах припустимих інтервальних значень та баланс став ліквідним. Після проведеного аналізу виявилося, що АТ “ТЦРП” є неплатоспроможними (див. табл. 2.9) У 2003 та 2004 роках ступінь неплатоспроможності понадкритична(див. табл 2.7). У 2005 році – ступінь критичний; цього ж року з’явився прибуток у розмірі 490,4 тис. грн.

  Підприємству необхідно терміново застосувати низку заходів, які б сприяли його виходу з кризи.

  Таблиця 2.4 Аналіз ліквідності балансу 2003 року

  Актив На початок На кінець Пасив На початок На кінець Платіжний нестаток “-” або надлишок “+”
  На початок На кінець
  А1 25,4 41,4 П1 488,4 562 -463 -520,6
  А2 2382,3 3724,4 П2 2154,5 4770,8 -227,8 -1046,4
  А3 213,6 832,6 П3 4451,2 4451,2 -4237,6 -3618,6
  А4 5413,1 5768,3 П4 940,4 582,7 -4472,8 -5185,6
  Таблиця 2.5. Аналіз ліквідності балансу 2004 року
  Актив На початок На кінець Пасив На початок На кінець Платіжний нестаток “-” або надлишок “+”
  На початок На кінець
  А1 41,4 29,5 П1 562 875,1 -520,6 -845,6
  А2 3724,4 4397,2 П2 4770,8 6873,7 -1046,4 -2476,5
  А3 832,6 75,9 П3 4451,2 4451,2 -3618,6 -4375,3
  А4 5768,3 6346,3 П4 582,7 -1351,1 -5185,6 -7697,4

  Таблиця 2.5. Аналіз ліквідності балансу 2005 року
  Актив На початок На кінець Пасив На початок На кінець Платіжний нестаток “-” або надлишок “+”
  На початок На кінець
  А1 29,5 125,2 П1 875,1 2251,1 -845,6 -2125,9
  А2 4397,2 5201,9 П2 6873,7 6175,4 -2476,5 -973,5
  А3 75,9 399 П3 4451,2 5481,5 -4375,3 -5082,5
  А4 6346,3 9807,5 П4 -1351,1 1625,6 -7697,4 -8181,9

  Таблиця 2.7. Визначення ступеню неплатоспроможності на 31 грудя 2003-2005 років

  Показник 2003 2004 2005 Ступінь 2003 Ступінь 2004 Ступінь 2005
  Поточна платоспроможність -5291,4 -7719,3 -8301,3 <0 <0 <0
  Коефіцієнт забезпечення Власні оборотні кошти/Оборотні активи -1,13 -1,71 -1,42 <0,1 <0,1 <0,1
  Коефіцієнт покриття Оборотні активи(ОА)/ Поточні пасиви 0,86 0,58 0,68 <1 <1 <1
  Чистий прибуток -257 -1933,7 490,4 <0 <0 >0
  Ступінь платоспроможності

  понадкри

  тичний

  понадкритичний

  Критич-

  ний

  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.