МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Дипломная работа: Система фінансового планування

  Управлінчі витрати – це витрати на оплату праці адміністративного персоналу виробництва. У складеному бюджеті (див. табл. 3.7) вони розподіляються за групами споживачів, враховуються нарахування на фонд оплати праці – 36,96%.

  Таблиця 3.7. Бюджет адміністративних витрат 2006

  Вироблений продукт Кіль-кість, Гкал ФОП(середньо-річний),тис. грн. Кількість робочих, людей Нарахування на ФОП, 36,96%, тис. грн. Витрати, тис. грн.

  Теплоносій

  - населення

  79,83 152,0 39 56,2 208,2
  -промисловість 156,4 460,8 170,3 631,1
  -бюджет 4,7 9,5 3,5 13
  Всього 240,5 622,3 230,0 852,3

  3.1.8 Чистий грошовий потік від основної діяльності

  У результаті проведеного бюджетування, можна зробити зведений бюджет надходжень та витрат від основної діяльності.(див. табл. 3.8). Підприємство має отримати позитивний грошовий птік у розмірі 8722,26 тис. грн., тобто можна зробити висновок, що одна з цілей досягнута, можна переходити до наступного етапу, тобто розбиттю потоку на ланки.

  Таблиця 3.8. Чистий рух коштів від основної діяльності АТ “ТЦРП” 2006 рік

  Надходження, тис. грн.(Н) Видатки, тис. грн.(В)
  Корисний відпуск 43424,12 Прямі витрати на матеріали 24855,9
  Прямі витрати на оплату праці 1879,9
  Інші прямі витрати 5375,4
  Загальновироб. накладні видатки 1738,36
  Управлінчі витрати 852,3
  Грошовий потік, тис. грн. 43424,12 Грошовий потік , тис. грн. 34701,86
  Чистий грошовий потік, тис. грн. (Н-В) 8722,26

  2.3 Досягнення збалансованості грошових потоків

  Після отримання чистого грошового потоку від основної діяльності (він позитивний, тобто бюджетування має сенс) можна перейти до наступного етапу - створимо календарний план надходжень і вибуття грошових коштів. У економічному сенсі чистий грошовий потік від основної діяльності – це різниця між надходженнями від реалізації та видатками основної діяльності

  На підприємствах паливно-енергетичної галузі робиться лише річне планування і прогнозування діяльності, тому календарні плани розроблені з розбиттям на 12 місяців( тобто на рік).

  Календарний план надходжень від продажів(як це видно з табл.3.9) формується з урахуванням розміру дебіторської заборгованості на початок періоду, плану погашення дебіторської заборгованості ( як правило, це розбиття планового обсягу погашення на 12 місяців рівними сумами), а також надходженнями від покупців готової продукції. Надходження від покупців формуються на базі підписаних договорів(промисловість), а також очікуваних виплат відповідно минулим періодам(населення, бюджет).

  Календарний план закупок основних матеріалів( як це видно з табл. 3.10) формується з погашень кредиторськорї заборгованості( плановий обсяг погашення розподіляється на 12 місяців рівними сумами), а також з сум сплати за основні матеріали. Ці суми розраховуються у зв’язку з договорами на постачання газу( основний ресурс) – кількість щомісяця чітко визначена за договором постачання. Формується питома вага кожного місяця, і, відповідно, розподіляються інші платежі.

  Кінцевий календарний план – Зведений, складається з календарного плану закупок та надходжень (див. табл. 3.11). У ньому показано чистий грошовий потік, що планується кожного місяця. На базі цього зведеного плану формується графік надходжень(див. додаток .К ), на якому видно збалансованість грошових потоків. Кожного місяця можна відслідити, чи відповідає реальний стан підприємства складеній системі бюджетів, встановити ступінь відхилення, а також вчасно прийняти заходи щодо покращення становища.


  Таблиця 3.9. Календарний план надходжень грошових коштів АТ “ТЦРП” на 2006 рік

  Найменування Счень Лю-тий Бере-зень Кві-тень Тра-вень Чер-вень Ли-пень Сер-пень Вере-сень Лис-топад Жов-тень Гру-день Надход-ження, тис. грн.
  1. Дебіторська заборгованість , на початок року тис. грн. 4927,2
  2. Погашення дебіторської заборгованості , тис. грн. 20,62 20,85 20,9 20,85 20,59 20,85 20,87 20,9 20,6 20,627 20,87 20,54 248,97

  -чиста(за товари, роботи,

  послуги)

  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
  -за виданими авансами 0,15 0,2 0,2 0,2 0,12 0,2 0,2 0,2 0,13 0,2 0,2 0,13 2,13
  -за нарахованими доходами 0,07 0,27 0,27 0,27 0,09 0,27 0,27 0,3 0,07 0,027 0,27 0,01 2,43
  -інша заборгованість 0,4 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,41
  3 Надходження грошових коштів від реалізації, тис. грн. 3671,3 3619,1 3664,8 3166,8 3662,77 3662,77 3662,77 3664,77 3662,77 3662,77 3662,77 3662,77 43424,12
  - промисловість 2939,7 2852,9 2948,5 2506,3 2921,02 2921,02 2921,02 2921,02 2921,02 2921,02 2921,02 2921,02 34613,6
  -населення 628,8 666,2 642 630 641,75 641,75 641,75 641,75 641,75 641,75 641,75 641,75 7701
  -бюджетні установи 102,8 100 74,3 30,5 100 100 100 102 100 100 100 100 1109,6
  Всього 3691,92 3639,95 3685,65 3187,65 3683,36 3683,62 3683,64 3685,67 3683,37 3683,4 3683,64 3683,31 43673,09

  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.