МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Дипломная работа: Система фінансового планування


  Таблиця 2.8. Коефіцієнти ліквідності

  Коефіцієнт Опис коефіцієнту 2003

  2004

  Кі-нець

  2005

  Кі-нець

  Висновки
  Норматив Початок Кі-нець
  1 2 3 4 5 6 7

  Коефіцієнт покриття(*поточної ліквідності, загальної ліквідності)

  Кпл>=1[2-3]

  Характеризує достатність оборот-них коштів для згашення коротко-строкової заборгованості підпри-ємства на протязі 12 місяців з розрахункової дати

  (А1+А2+А3)/(П1+П2)

  0,99 0,86 0,58 0,68 Кпокр менше нормативного значення на протязі трьох років. Це свідчить про те, що підприємству не дос-татньо оборотних коштів для згашення коротко-строкових зобов’язань. Підприємство здолює кризу 2004 року. Спостерігається позитивна тенденція

  Коефіцієнт швидкої ліквідності(термі-нової ліквідності, проміжної ліквідності)

   Кшл = 0,6-0,8

  Співвідношення оборотних коштів мінус запаси і поточні пасиви

  (А1+А2)/(П1+П2)

  0,91 0,71 0,57 0,63 У 2003 році даний показник був вище норми, у 2004 – 2005 спостерігається його позитивна зміна. Це єдиний показник ліквідності, що знаходиться у межах норми

  К-т абсолютної (миттєвої) ліквідності(норма грошових резервів, к-т грошової пл-ті)

  Кал=[0,05 – 0,2]

  Яку частину заборгованості під-приємство може ліквідувати негайно

  А1/(П1+П2)

  0,00961 0,0078 0,0038 0,015 На початку 2003 року негайно гаситься 0,961% поточних зобов’язань; на протязі 2003-2004 років він падає, а у 2005 році – росте до 1,5%. Це говорить про позитивні зміни. Якщо порівнювати цей показник з конкуруючими фірмами, він знаходиться на помірному рівні

  Таблиця 2.9. Показники платоспроможності

  Коефіцієнт Формула 2003

  2004

  Кі-нець

  2005

  Кі-нець

  Висновки
  Початок Кі-нець
  Поточна платоспро-можність Грошові кошти – Поточні Пасиви(ПП)>0 -2617,5 -5291,4 -7719,3 -8301,3 Підприємство невзмозі згасити поточні зобов’язання за рахунок грошових коштів та їхніх еквівалентів, стан за 3 роки погіршився
  Коефіцієнт захисного інтервалу (ОА* - З*)/Середньоденні операційні витрати 67,86 81,05 58,87 Підприємство взмозі покрити середньоденні власні витрати, проте у 2005 році цей показник впав. Слід звернути увагу на підвищення цього показника
  Ггрошова платоспромо-жність Грошові кошти та їхні еквіваленти/Рахунки до сплати 0,02 0,01 0,006 0,03 Підприємство невзмозі миттєво розплатитися за рахунками, виставле-ими до сплати, воно знаходиться у кризі, однак наприкінці 2005 року стан покращився
  Коефіцієнт розрахункової платоспромо-жності (Грошові кошти + Готова продукція + ЧДЗ) / Рахунки до сплати 0,9 0,75 0,7 0,74 На 1 грн. рахунків до сплати підприємство має на початок 2003 року 90 коп., на кінець – 75, на кінець 2004 - 70, на кінець 2005 – 74 коп. перспективних грошових коштів. Це нормально, враховуючи зростання показника у кінці 2005 року, проте слід уточнити термін погашення дебіторської заборгованості
  Ліквідна платоспромо-жність ОА*/ПП* 0,77 0,64 0,55 Наприкінці 2005 року у АТ “ТЦРП” скоротилася кількість для фінансування поточних зобов’язань. Необхідно збільшити кількість оборотних активів(на скільки можливо)
  Коефіцієнт Бівера (Чистий прибуток + Амортизація)/(ДЗ* + КЗ*) 0,047 -0,12 0,096 Низьке значення(Україна >=0,2), свідчить про малу частку чистого грошового потоку у зобов’язаннях. У 2005 году – позитивні зміни

  2.5 Аналіз фінансових результатів

  Проаналізувавши фінансові результати (див. додаток З) роботи підприємства АТ “ТЦРП” за три роки, можна зробити наступні висновки: за цей період підприємство покращило ефективність діяльності (прибуток у 2005 році – 490,4 тис. грн. проти збитку 2004 – 1933,7 тис. грн., 2003 – збиток – 257,7 тис. грн.). За три роки значно виріс виторг(2,27 рази), знизилася собівартість( питома вага зменшилася з 85,9% у 2003 до 55,7% у 2005 році). Це відбулося в результаті упровадження нового обладнання у виробничий процес. Не дивлячись на те, що підприємство має збиток від операційної діяльності, у 2005 році воно з успіхом компенсувало його за рахунок іншої діяльності.

  Значний внесок у формування фінансового результату діяльності АТ “ТЦРП” за 2003 – 2005 роки зробили:

  - Позитивний вплив:

  1. Збільшення у 2005 році інших операційних витрат. Зниження у 2004 році на 3245,2 тис. грн., збільшення у 2005 році у 31,78 рази( та питомої ваги у валовому прибутку на 1,52 %-пункти)

  2. Зниження адміністративних витрат( у 2005 році – на 560 тис. грн., питома вага знизилася на 8,97 %-пункти)

  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.