МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Реферат: Прохождение практики в ЗАО Альфа Банк

  Реферат: Прохождение практики в ЗАО Альфа Банк

  “Затверджую”

  Керівник установи (ЗАО “Альфа Банк”)

  ______________Падалко А.А.

  (підпис                    призвіще)

  ______________200__р.

  Календарний план

  проходження практики студентом

  Рой Наталья Миколаївна

  яка навчається в Українському Фінансовому Економічному Інституті

  по спеціальності “Фінанси”

  в ЗАО “Албфа Банк”

  з “05” лютого 2001р. по “16” квітня 2001р.

  N/n Питання, які вичає студент згідно з програмою практики Кількість робочих днів З якого по яке число
  1 2 3 4
  1. Проходження інструктажу з техніки безпеки, ознайомлення з робочим місцем 5 5,02,2001-9,02,2001
  2. Ознайомлення з основними нормативними актами (інструкції, нормативи, закони) щодо основної діяльності установи 5 12,02,2001-16,02,2001
  3. Ознайомлення з документооборотом установи, а також з основними звітами які подаються до державних органів 10 19,02,2001-28,02,2001
  4. Ознайомлення зі структурою функціонування та зв'язків між окремими підрозділами установи 14 1,03,2001-14,03,2001
  5. Виконання завдань поставлених керівниками практики в установі, відповідно до вказаних вище пунктів 16 15,03,2001-30,03,2001
  6. Аналіз виконаних завдань, обгрунтування висновків виконаної роботи, на основі нормативних показників, а також збір інформації для написання випускної роботи 12 2,04,2001-13,04,2001
  7. Написання звіту про проходження практики 2 14,04,2001-16,04,2001

  Керівники практики:

  Від кафедри                                           __________                                     Павловська О. В.

  Фінансових дисциплін                            (підпис)                                       кандидат ек. наук

  Від ЗАО “Альфа Банк”                         __________                                   Крамаренко Н. Л.

                                                                     (підпис)                                  головний  бухгалтер

  ЗВІТ

  про проходження практики

  по спеціальності “Фінанси”

  з “05” лютого 2001р. по “16” квітня 2001р.

  База практики: ЗАО “Альфа Банк”

  Студентки IV курсу економічного факультету             __________         Рой Н. М.

  Керівники практики:

  Від кафедри                                           __________                                     Павловська О. В.

  Фінансових дисциплін                            (підпис)                                       кандидат ек. наук

  Від ЗАО “Альфа Банк”                         __________                                   Крамаренко Н. Л.

                                                                     (підпис)                                   головний  бухгалтер

  Звіт про проходження практики

  в ЗАО “Альфа Банк”

   

  1.  Організаційна структура ЗАО “Альфа Банк”

  ЗАО “Альфа Банк” – сучасна універсальна фінансова установа, яка надає широкий спектр банківських послуг. Банк має кореспондентські відносини з такими іноземними банками: Bank Of New York (США), RaiffeizenBank (Австрія), CityBank (США), CrediLeone (Франція), “Мультібанк” (Латвія), та інші зарубіжні банки, а також тісні стосунки з банками України, такими як: Промінвестбанк, АКБ “Інтербанк”, КБ “Приватбанк”, та багато інших банків.

  ЗАО “Альфа Банк” створений  у формі закритого акціонерного товариства згідно закону України “Про господарчі товариства”. Поточне керування банком здійснюється Правлінням.

  Відповідальність та функції членів Правління визначені Радою акціонерів і оформлені довіреностями. Процедура прийняття рішень побудована по принципу колегіальності.

  Голова Правління несе відповідальність за рішення Правління і має право “вето” на рішення, які приймаються.

  До основних функцій Правління банку належать:

  1) стратегічне планування

  2) питання маркетингової діяльності

  3) технологічний контроль

  4) фінансовий контроль за діяльністтю банку

  5) кадрова політика банку

  До функцій Голови Правління банку відносяться:

  ¨  керування фінансово-господарською діяльністтю банку;

  ¨  забезпечення виконання рішення загальних зборів акціонерів банку;

  ¨  прдставлення банку в усіх державних і недержавних підприємствах, організаціях як в Україні, так і за кордоном;

  ¨  підписання від імені банку угод, контрактів, інших цивільно-грошових документів;

  ¨  прийом на роботу та звільнення із займаних посад співробітників банку, застосування до них заходів заохочення та стягнення;

  ¨  затвердження найважливіших внутрішніх документів, серед яких режим роботи банку, положення про структурні підрозділи банку, посадові обов'язки начальників структурних підрозділів та інші;

  ¨  ведення засідань Правління банку та Кредитного комітету;

  ¨  проведення нарад з питань поточної діяльності банку;

  ¨  виконання інщих рішень, пов'язаних із структурою діяльності банку та рішенням Загальних зборів акціонерів.

         Кожен з членів Правління банку несе персональну відповідальність за прийняття  та виконання рішення стосовно діяльності банку в обсязі покладених на нього повноважень і обов'язків.

  До складу банку входять такі основні підрозділи:

  1) управління активно-пасивними операціями, до якого входять такі основні відділи:

  -   кредитний;

  -   відділ ЦП;

  -   валютний;

  -   відділ по роботі з населенням, який містить сектор по роботі з пластиковими картками.

  2) управління бухобліку, звітності та касових операцій. Відділи:

  -   операційний;

  -   відділ касових операцій;

  -   відділ зведеної звітності та економічного аналізу;

  -   бухгалтерія;

  -   відділ обліку валютних операцій.

  Цей підрозділ банку відповідає за бухгалтерське відображення всіх банковських операцій

  3) адміністративно-господарське управління. Відділи:

  -   відділ автоматизації та інформаційно-технічного забезпечення;

  -   юридичний;

  -   служба безпеки, до якої входять сектор інкасації і перевезення цінностей;

  -   відділ кадрів;

  -   відділ розвитку і роботи з клієнтами (маркетингова служба);

  -   господарський відділ.

  Крім основних підрозділів існують і інші підрозділи банку:

  Кредитний комітет – складається з усіх членів правління банку та начальників кредитного, юридичного та відділу служби безпеки. Кредитний комітет існує для колективного розгляду усіх факторів “за” і “проти” відносно прийняття рішення стосовно того чи іншого клієнта.

  Кадрова комісія – це консультативний орган при Правлінні банку. Завдання комісії – проведення конкурсів на заміщення вакансій та проведення атестації співробітників банку один раз на рік. Її висновки мають лише рекомендаційний характер.

  Сектор аудиту – це основний контрольний підрозділ банку, що виконує такі функції:

  1)  контроль відповідності всіх банківських операцій чинному законодавству;

  2)  координація відносин банку з податковими органами;

  3)  розв'язання усіх бухгалтерських та юридичних дискусіх у межах банку;

  4)  перевірка достовірності інформації, що надається керівництву банку;

  5)  управління ризиками;

  Правління банку і Кредитний комітет приймають рішення в рамках повноважень, затверджених Радою акціонерів.

  2.  Основи облікової політики та складання звітності.

       Облікова політика ЗАО “Альфа Банк” базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Національного банку України, міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в Україні та рішеннях акціонерів і керівництва Банку. У своїй діяльності для організації бухгалтерського обліку, ведення рахунків та складання зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності  Банк дотримується основних принципів: безперервності, послідовності та нарахування.

  Безперервністьприпускається, що Банк буде продовжувати свою діяльність в майбутньому без суттєвого скорочення її масштабів та не має наміру ліквідуватися. Якщо принцип безперервності піддається сумніву з боку регулятивних органів, кредиторів чи зовнішніх аудиторів, деякі активи та зобов’язання мають заново класифікуватися та переоцінюватися згідно з ринковою чи ліквідаційною вартістю. Якщо банк планує зменшити обсяг операцій, це необхідно відобразити у фінансових звітах.

  Принцип нарахування – результати економічної діяльності відображаються у фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться, а не періодів, коли було отримано або сплачено грошові кошти за ними. Доходи та збитки Банку, які відносяться до звітного періоду, відображаються у звітах того ж періоду. Фінансові звіти, складені згідно з принципом нарахування, інформують користувачів не тільки про минулі операції, які містили виплату або отримання грошових коштів, але і про зобов'язання виплатити гроші у майбутньому, і про ресурси, які представлені  грошовими коштами, що будуть одержані  у майбутньому. Цей принцип застосовується для обліку як банківських, так і небанківських доходів та збитків (крім випадків, коли неможливо точно визначити час чи суму операції). Принцип нарахування використовується при обліку наступних статей:

  -   процентні доходи та збитки;

  -   комісійні доходи та збитки (якщо можна точно передбачити, визначити  та оцінити їх суму);

  -   доходи від операційного лізингу та консультаційних послуг (якщо можна точно передбачити, визначити  та оцінити їх суму);

  -   інші доходи та збитки.

  Постійність (стабільність) або послідовність правил бухгалтерського обліку – Банк керується одними і тими ж правилами бухгалтерського обліку для забезпечення порівняльності показників фінансових звітів за різні періоди. Облікова політика змінюється тільки в разі вимог регулятивних органів, з юридичних причин або у випадках, коли зміни призведуть  до більш адекватного відображення подій чи операцій у фінансових звітах Банку. Внесення поправок до облікової політики Банку протягом року не допускається (крім випадків суттєвих змін у правових та нормативних документах Національного  банку України).

  В Банку застосовується перспективний метод щодо змін в обліковій політиці. Перспективне застосування означає, що нова облікова політика розповсюджується на події та операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики, але не робиться ніяких коригувань щодо попередніх періодів.

  Не вважаються зміною облікової політики:

  -  прийняття облікової політики для подій або операцій, які суттєво відрізняються від попередніх подій або операцій;

  -  прийняття облікової політики для подій або операцій, які не відбувалися раніше.

  3. Методичні принципи бухгалтерського обліку.

   

  Оцінка активів та зобовязань – оцінка окремих активів та зобов’язань здійснюється за історичною вартістю, без урахування ані змін загального рівня цін, ані конкретних цін на активи банку і обліковуються:

      активи – за первісною (історичною) вартістю за сумою фактично сплачених за них коштів;

      зобовязання – за вартістю їх виникнення (за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов’язання).

      Активи та зобов'язання в іноземній валюті переоцінюються щоденно, в кінці операційного дня після завершення всіх операцій, в еквіваленті національної валюти по курсу НБУ на день здійснення операцій.

       Приведення вартості активів у відповідність до ринкових цін здійснюється шляхом їх переоцінки.

       Всі операції відображаються у бухгалтерському обліку в день їх здійснення, тобто в день виникнення прав (активів) або зобов’язань (пасивів) незалежно від дати руху коштів за ними.

        Усі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді.

         Залишки за балансовими рахунками на початок 2001 року відповідають залишкам на кінець 2000 року.

  Активи – це ресурси, що контролюються банком в результаті попередніх подій і з яких передбачається отримання майбутньої економічної вигоди, яка врешті призведе до потоку коштів для Банку. Майбутня економічна вигода, що втілена в актив Банку, отримується шляхом:

  -   використання активу для надання послуг;

  -   обміну одного активу на інший;

  -   використання активу для погашення зобов’язань.

  Активи поділяються на наступні основні види:

  -   банкноти та монету;

  -   кошти на кореспондентських рахунках;

  -   основні засоби та нематеріальні активи;

  -   дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами, банками та іншими суб’єктами;

  -   дебіторську заборгованість за фінансовими та господарськими операціями Банку;

  -   господарські матеріали;

  -   запаси товарно-матеріальних цінностей;

  -   витрати майбутніх періодів.

   Активи характеризують склад, розміщення і використання грошових коштів, згрупованих за їх економічним значенням в процесі відтворення.

  Доходи та витрати

     Доходи банку – це збільшення економічної вигоди протягом звітного періоду у формі припливу коштів, зростання активів або зменшення зобов’язань, що впливає на збільшення капіталу і не є внесками засновників Банку.

     Витрати банку – це зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі відпливу коштів використання активів, або виникнення заборгованості, що впливає на зменшення власного капіталу і не являється розподіленням між засновниками Банку.

     При визнанні доходів та витрат Банком застосовується принцип нарахування, тобто усі доходи і витрати, що відносяться до звітного періоду, відображаються у цьому ж періоді незалежно від того, коли отримані кошти. Облік операцій здійснюється згідно з Правилами бухгалтерського обліку процентних і комісійних доходів і витрат банків, затверджених постановою Правління НБУ від 25.09.97року №316 (із змінами і доповненнями).

     Проценти за наданими та отриманими позиками, депозитами нараховуються щомісячно в останній робочий день.

     При розрахунку процентів для визначення кількості днів застосовуються:

  -   для гривневих кредитів – метод “факт/факт”. Фактична кількість днів у місяці та році;

  -   для кредитів, виданих в іноземній валюті – метод “факт/360”. Фактична кількість днів у місяці, але умовно у році 360 днів.

      У разі, коли фінансове становище клієнта погіршилося настільки, що немає впевненості в отриманні доходів, і керівництво Банку приймає рішення про визнання його сумнівним дебітором і передає його справу до суду, в такому випадку Банк переходить до касового методу врахування доходів.

      Касовий метод застосовується при отриманні доходу за разові послуги та за касове обслуговування.

      Винагороди, комісійні та інші прибутки відображаються в міру виконання операцій.

      Доходи (витрати) вважаються непередбаченими, якщо вони відповідають таким ознакам:

  -   виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий характер – прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом подій;

  -   не повторюються по суті (виникли через зміни у правилах бухгалтерського обліку активів і пасивів).

      Непередбачені доходи (витрати) обліковуються на рахунках 6809, 7809.

      Отримані доходи, які належать до майбутніх періодів, обліковуються як відстрочені доходи на балансовому рахунку 3600 “Доходи майбутніх періодів”.

       Здійснені витрати та платежі, які належать до майбутніх періодів, обліковуються як відстрочені витрати на балансовому рахунку 3500 “Витрати майбутніх періодів”.

        Дивіденди, які отримуються, визнаються у тому періоді, у якому Банк отримує інформацію про їх оголошення.

        Обороти і залишки за рахунками доходів та витрат накопичуються з початку звітного року і в кінці року закриваються на рахунок 5040 “Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження”.

        У фінансових звітах Банк відносить до відповідної статті звіту суми доходів і витрат за кожним фінансовим інструментом на кожну звітну дату в межах принципу обережності.


  4. Характеристика окремих підрозділів ЗАО “Альфа Банк”

  Кредитний відділ

  ЗАО “Альфа Банк” здійснює кредитні операції відповідно до основних напрямків кредитної діяльності банку на підставі чинного законодавства України, свого Статуту, Ліцензії Національного банку України на право проведення активних операцій, нормативних актів НБУ та внутрішніх Положень.

  При проведенні кредитної діяльності дії Банку  спрямовуються на поєднання інтересів Банку, його вкладників та суб’єктів господарської діяльності з урахуванням загальнодержавних інтересів.

  Джерелом формування банківських кредитних ресурсів є: 

  -   власні кошти банку;

  -  залишки на поточних рахунках;

  -  кошти юридичних та фізичних осіб, залучені на депозитні рахунки до запитання чи строкові;

  -  міжбанківські кредити та кредити, куплені на кредитних аукціонах;

  -  кредити, надані міжнародними фінансовими організаціями та іноземними банками;

  Банком надаються кредити суб’єктам господарської діяльності, незалежно від форми їх власності як у гривні так і в іноземній валюті, а також кредити у гривні на споживчі цілі фізичним особам.

  Рішення щодо можливості надання кредитів приймається колегіально Кредитним комітетом  Банку, що діє на підставі положення про Кредитний комітет, затвердженого Правлінням Банку.

  Страницы: 1, 2, 3


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.