МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Реферат: Пожежна профілактика

  Реферат: Пожежна профілактика

  Реферат

  з дисципліни

  "Охорона праці"

  Тема: "Пожежна профілактика"


  План

  1. Закон України "Про пожежну безпеку"

  2. Загальні відомості про процес горіння

  3. Причини пожеж

  4. Пожежна профілактика в машинобудуванні

  5. Основні методи вогнегасіння

  6. Класифікація матеріалів, будівель і виробництв по пожежній безпеці

  7. Протипожежні перешкоди в будівлях

  8. Евакуація людей з приміщення

  9. Вогнегасильні речовини

  10. Первинні засоби пожежогасінні

  11. Пожежна сигналізація і зв'язок

  12. Автоматичні установки пожежогасіння

  13. Автоматичні пожежні сповіщувачі

  14. Автоматичні системи придушення вибуху


  Вступ

  Старогрецький письменник Гесіод в "Теології" так славить подвиг Прометея: "Коли боги на чолі із Зевсом одержали перемогу над титанами і стали домовлятися з людьми про жертвопринесення, Прометей, відстоюючи інтереси людей, обдурив богів, надав їм гірші частини жертовної тварини. Розгніваний Зевс відняв за це у людей вогонь. Тоді Прометей викрав вогонь з Олімпу і приніс його людям. Зевс за це звелів прикувати Прометея до однієї з кавказьких скель і послав орла, який щодня викльовував його печінку…".

  Вогонь. Люди не випадково обожнювали його!

  Немислиме без вогню і сучасне життя. Проте з надійного помічника вогонь може перетворитися на страшну стихію і знищити все на своєму шляху: ліси, хлібні поля, будівлі, пам'ятники старовини, архітектуру – все те, що створене працею людей за десятки і сотні років. Нерідкі випадки, коли пожежі забирають нічим непоправні людські життя.

  Лише у США щороку гине у вогні більше 12 тис. чоловік.

  Промислові пожежі заподіюють великого матеріального збитоку. У США щорічні збитки від пожеж перевищують 3 млрд. доларів, в Англії - близько 200 млн. ф. ст. Можна з упевненістю сказати, що і в нашій країні пожежі обходяться недешево.

  Боротьба з пожежами є науково-технічною проблемою, що має велике народногосподарське значення. Ця проблема набуває особливої гостроти сьогодні, в період інтенсифікації виробничих процесів з використанням особливо пожежонебезпечних речовин.


   

  1. Закон України "Про пожежну безпеку"

   

  Закон України "Про пожежну безпеку" ухвалений 17.XII.1993 г.

  Обов'язки підприємств по забезпеченню пожежної безпеки

  Керівництво підприємства зобов'язане:

  – розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

  – розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, які діють в межах підприємства;

  – організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки;

  – зберігати в справному стані протипожежне обладнання;

  – проводити службові розслідування випадків пожеж.

  Пожежна охорона поділяється на:

  – державну;

  – відомчу;

  – сільську;

  – добровільну.

  Дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні, будівництві і реконструкції об'єктів виробничого і іншого призначення

  1. Забороняється будівництво, реконструкція об'єктів виробничого призначення, впровадження нових технологій, випуск пожежонебезпечної продукції без попередньої експертизи проектної документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

  2. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробництв, житлових і інших об'єктів, впровадження нової технології, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється.

  3. Машини, механізми, устаткування і інше впровадження у виробництво повинні мати сертифікат, що засвідчує безпеку їх використання і видається в установленому порядку.

  4. Знову створені підприємства починають свою діяльність після одержання на це дозволу в органах Держпожнагляду.

  5. Забороняється застосовувати в будівництві і виробництві матеріали і речовини, на які немає даних з пожежної безпеки.

  Права і обов'язки особового складу державної пожежної охорони.

  Особи начальницького складу державної пожежної охорони є представниками органів державної виконавчої влади, їх законні вимоги є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами і громадянами.

  Ніхто не має права, за винятком уповноважених посадових осіб, втручатися в законну діяльність працівника державної пожежної охорони.

  Посадові особи державної пожежної охорони зобов'язані:

  – запобігати і присікати правопорушення в галузі пожежної безпеки;

  – брати участь у вдосконаленні і впровадженні нової техніки пожежного захисту;

  – зберігати в таємниці державну і комерційну інформацію, яка стає їм відомою у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

  Особовий склад державної пожежної охорони під час виконання службових обов'язків має право безкоштовно користуватися всіма видами громадського транспорту (окрім таксі).

  Соціальний захист працівників державної пожежної охорони

  Особовий склад державної пожежної охорони користується пільгами при розподілі житла, встановленні телефонів, влаштування дітей до дитячих дошкільних заклвдів.

  Житлова площа надається в першочерговому порядку.

  Особовому складу державної пожежної охорони і членам їх сімей надається 50% знижка при оплаті житлової площі, комунальних послуг, а також палива.

  Особи рядового і начальницького складу державної пожежної охорони підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню на суму десятирічного грошового постачання по останній посаді, яку вони займали.

  Організація добровільних пожежних дружин і пожежно-технічних комісій на підприємстві

  На підприємстві можуть створюватися добровільні пожежні дружини (ДПД). Членам ДПД може надаватися додаткова відпустка із збереженням заробітної плати до 10 робочих днів на рік. Члени ДПД підлягають обов'язковому страхуванні на суму десятирічної заробітної плати за посадою, яку вони займали.

  На підприємстві з чисельністю працюючих більше 50 чоловік рішенням трудового колективу може організуватися пожежно-технічна комісія.

  Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки здійснюється державною пожежною охороною.

  Органи Дерпожнагляду не залежать від господарських органів, політичних формувань, органів державної виконавчої влади, органів місцевого і регіонального самоврядування.

  2. Загальні відомості про процес горіння

  Горіння – це хімічна реакція окислення, що супроводжується виділенням великої кількості тепла і звичайно світінням. Для виникнення процесу горіння потрібна наявність 3-х чинників:

  – горючої речовини в будь-якому агрегатному стані;

  – окислювача (кисень повітря, хлор, фтор, бром, оксиди азоту і т. д.);

  – джерела загоряння (імпульсу).

  Залежно від властивостей горючої суміші горіння може бути гомогенним і гетерогенним. При гомогенному горінні вихідні речовини мають однаковий агрегатний стан (наприклад, горіння газів). Горіння твердих і рідких горючих речовин є гетерогенним.

  Горіння диференціюється також за швидкістю поширення полум'я і залежно від цього параметра може бути:

  – дефлаграційним (в межах декількох м/с);

  – вибуховим (порядку десятка м/с);

  – детонаційним (тисячі м/с).

  Пожежам властиве дефлаграційне горіння.

  Залежно від співвідношення пального і окислювача розрізняють процеси горіння бідних і багатих горючих сумішей.

  Бідними називають суміші, що містять в надлишку окислювач, їх горіння лімітується вмістом горючого компонента.

  До багатих відносяться суміші з вмістом пального вищим за стехіометричне співвідношення компонентів. Горіння таких сумішей лімітується вмістом окислювача.

  Виникнення горіння пов'язане з обов'язковим самоприскоренням реакції в системі. Існує три основні види самоприскорення хімічної реакції при горінні: тепловий, ланцюговий і комбінований ланцюжково-тепловий. Тепловий механізм прискорення пов'язаний з екзотермічністю процесу окислення і зростанням швидкості хімічної реакції з підвищенням температури за умови акумуляції тепла в реагуючій системі.

  Ланцюгове прискорення реакції пов'язане з каталізом хімічних перетворень, що здійснюються проміжними продуктами перетворень і володіють особливою хімічною активністю, і називаються активними центрами. Відповідно до ланцюгової теорії хімічний процес здійснюється не шляхом безпосередньої взаємодії вихідних молекул, а за допомогою осколків, що утворюються при розпаді цих молекул (радикали, атомарні частинки).

  Реальні процеси горіння здійснюються, як правило, по комбінованому ланцюгово-тепловому механізму.

  Процес горіння характеризується самозайманням горючої суміші і самозайманням горючих речовин.

  Температура самозаймання – це температура, при якій відбувається загоряння горючих речовин при підведенні тепла без зіткнення з джерелом відкритого вогню.

  Встановлено, що процесу горіння завжди передує повільне окислення речовини. Під впливом зовнішнього джерела процес окислення прискорюється і швидкість теплоутворення перевищує швидкість тепловідведення.

  Розрізняють ще процес самозагорання. Він аналогічний самозайманню з тією лише різницею, що самозагорання відбувається за рахунок біологічних або хімічних реакцій внутрішнього характеру, без надходження тепла ззовні.

  Найбільше значення при оцінці пожежної безпеки горючих речовин мають температури, при яких горюча речовина підготовлена до горіння. Такими температурами є температура спалаху і температура займання.

  Температурою спалаху називається найменша температура горючої речовини (рідкого), при якій створюється суміш газів або пари з повітрям, яка здатна запалати при піднесенні відкритого вогню. При цій температурі горючої речовини згорає тільки утворена при випарюванні (розкладанні) суміш пари (газів) з повітрям, але горіння самої речовини не відбувається.

  Температурою займання називається найменша температура горючої речовини (рідини), при якій вона спалахує від відкритого джерела вогню або тепла і продовжує стійке, спокійне горіння після видалення цього джерела.

  Відповідно до ГОСТ 12.1.004-85 під горючою рідиною (ГР) мається на увазі рідина, що здатна самостійно горіти після видалення джерела запалювання і котра має температуру спалаху більшу за +61°С.

  Легко займиста рідина (ЛЗР) – це рідина, що здатна самостійно горіти після видалення джерела запалювання яка має температуру спалаху до +61°С.

  Для ЛЗЖ різниця між температурами спалаху і займання дорівнює 1-2 °С, а для горючих рідин доходить до 30 °С.

  Горючі гази, пара, пил (ацетилен, водень, СО, бензин, скипидар, кам'яновугільний пил і ін.) в суміші з киснем повітря здатні утворювати вибухові суміші. Згідно з ГОСТ 12.1.010-80, вибух – надзвичайно швидке хімічне (вибухове) перетворення, що супроводжується виділенням енергії і утворенням стиснутих газів, здатних проводити механічну роботу. Вибух супроводжується звуком. Наприклад, при вибуху 250 гр. бензину розвивається потужність більш 10000 квт.

  Умови вибуху:

  – певна концентрація пило-, паро- або газоповітряної суміші;

  – імпульс, здатний нагрівати речовину до температури самозаймання (полум'я, удар, адіабатичне стискання і ін.).

  Вибухонебезпечні суміші характеризуються межами вибуху (таблиця. 1). Найменша концентрація пари, газів або пилу в повітрі, при якій можливий вибух, називається нижньою межею вибуху.

   (1)

  Де а – кількість атомів кисню, необхідна для повного згорання молекули даної горючої речовини.

  горіння машинобудування евакуація вибух

  Таблиця 1. Межі вибуху деяких речовин

  Найменування речовини

  ПН, %

  ПВ, %

  Бензин 1,1 5,4
  Ацетилен 1,5 82
  Водень 4,1 75
  Метан 5,0 16
  Окисел вуглецю 12,8 75

  Подальше збільшення концентрації робить суміш вибухонебезпечною. Проте досягши якогось значення концентрації суміш стає невибухонебезпечною через нестачу окислювача. Така концентрація називається верхньою межею вибуху.


  (2)

  Всі концентрації між нижньою і верхньою межами є вибуховими і визначають діапазон вибуху. Чим більший діапазон, тим небезпечніша суміш.

  Пожежонебезпечність речовин характеризується лінійною (вираженою в см/с) і масовою (г/с) швидкостями горіння (поширенням полум'я і вигорання (г/(м2 · с) або см/с)), а також граничним вмістом кисню, при якому ще можливе горіння. Для звичайних горючих речовин (вуглеводнів і їх похідних) це граничний вміст кисню і складає 12-14%, для речовин з високим значенням верхньої межі займання (водень, ацетилен, окисел етилену і ін.) граничний вміст кисню складає 5% і нижче.

  3. Причини пожеж

  Причини пожеж технічного характеру, що виникають на машинобудівних підприємствах, і відповідно ним частота випадків наступні:

  1) порушення технологічного режиму 32%
  2) несправність електричного устаткування (коротке замикання, перевантаження). 17%
  3) погана підготовка устаткування до ремонту 12%
  4) самозагорання промасленого мотлоху і інших матеріалів, схильних до самозагорання.. 10%
  5) недотримання графіка планового ремонту, спрацювання устаткування 8%
  6) конструктивні недоліки устаткування 7%
  7) несправність запорної арматури 5%
  8) іскри при електро- і газозварювальних роботах 4%
  9) ремонт устаткування на ходу 2%
  10) реконструкція установок з відхиленнями від технологічних схем. 1%

  Ці дані показують, що основною причиною пожеж на машинобудівних підприємствах є порушення технологічного режиму. Складність протипожежного захисту сучасних машинобудівних підприємств посилюється:

  – гігантськими розмірами;

  – великою щільністю забудови;

  – застосуванням полімерних матеріалів, що мають низьку вогнестійкість.

  4. Пожежна профілактика в машинобудуванні

  Запобігання пожежам і вибухам і успішна боротьба з ними забезпечуються, перш за все, пожежно-профілактичними заходами.

  Страницы: 1, 2


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.