МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Курсовая работа: Оптимізація технологічних процесів в гнучких виробничих системах

  Курсовая работа: Оптимізація технологічних процесів в гнучких виробничих системах

  Міністерство освіти України

  Національний технічний університет України

  Київський політехнічний інститут

  Факультет інформатики та обчислювальної техніки

  Заочне відділення


  Курсовий проект

  Оптимізація технологічних процесів в гнучких виробничих системах


  Список скорочень

  АСНД - автоматизована система наукових досліджень

  АСТПВ – автоматизована система технологічної підготовки виробництва

  АС - автоматизований склад

  АТМ - автономний транспортний модуль

  АТСС - автоматизована транспортно-складська система

  ГАВ - гнучке автоматизоване виробництво

  ГВМ - гнучкий виробничий модуль

  ГВС - гнучка виробнича система

  Д/У - деталеустановка

  КВМ - контрольно-вимірювальний модуль

  ПП - підйомний пристрій

  Р/А - робот-автооператор

  ТО - технологічне обладнання

  ТС - транспортна система

  ЧПК - числове програмне керування

  СУ - система управління

  КЯ - контроль якості

  ПЗВ - пристрій завантаження / вигрузки

  ТНП - транспортно-накопичувальний пристрій

  ГРВ - гнучке роботизоване виробництво

  МІЗ - модуль інструментального забезпечення

  МКП - модуль контролю продукції

  ММТ - модуль між операційного транспортування


  Вступ

  Інтегрована виробнича система реалізує комплексно-автоматизоване (автоматичне) групове багато номенклатурне виробництво, що оперативно переналагоджується в певному параметричному діапазоні продукції. При цьому робота всіх функціональних елементів (автоматизованих систем) синхронізується багаторівневою САК. Таким чином, інтегрована виробнича система реалізує функції ГАВ.

  Під ГВС розуміють сукупність у різних поєднаннях обладнання з ЧПК, РТК, ГВМ, окремих одиниць технологічного обладнання та систем забезпечення їх функціонування в автоматичному режимі протягом заданого інтервалу часу, що мають властивість автоматизованого переналагодження при виробництві виробів довільної номенклатури в установлених межах значень їхніх характеристик. Інакше кажучи, ГВС – це виробнича система, яка працює за безлюдною (автоматичною) безвідходною технологією й дає змогу відмовитись від технічної та супровідної документації заміною останньої інформацією, що передається локальною мережею зв’язку чи зосереджується на машинних носіях.

  У ГВС здійснюється безпосереднє перетворення початкового матеріалу у кінцевий продукт або напівфабрикат.

  Загальноприйнятої методики проектування гнучких інтегрованих систем не має, тому що не існує точних методів, які дозволяють чітко розв’язувати задачі синтезу складних систем. Через це на практиці використовують різні неформальні прийоми, які зводяться до перебору варіантів чи синтезу через аналіз.

  Значної уваги потребують питання структуроутворювання ГВС, особливо на етапах їх структурно-компоновочного синтезу. Тут необхідна типізація елементної бази ГВС на рівні функціональних модулів – обробки, складання, транспортування та складування об’єктів виробництва, контролю їхньої якості та атестації готової продукції, що, зрештою, дасть змогу підвищити рівень об’єктивності прийняття рішень при проектуванні складних виробничих систем.

  Метод, який ми використовуємо, полягає в тому, що при наявності результат транспортної мережі, при цьому повинна забезпечуватись мінімальна середня відстань між елементами обладнання. Також, використовуючи відомі аналітичні залежності, виконується розрахунок кількісних характеристик АТСС.

  Переважно, первинний варіант системи не є оптимальним. Тобто, отримані при аналізі даного варіанту характеристики системи істотно відрізняються від бажаних показників. Тоді розробляється другий варіант системи з урахуванням попередніх даних, потім він також аналізується і т.д.

  Таким чином, задачі вибору компоновки ГВС, визначення характеристик автоматизованих транспортно-складських систем і організації транспортно-складських робіт, треба розглядати як єдиний комплекс взаємопов’язаних заходів направлених на розв’язок завдання оптимізації матеріальних потоків, що забезпечує високий рівень виробничої здатності ГВС.


  1.Аналіз вихідної групи об’єктів та побудова структурно-технологічної схеми ГВС

  Вибір структури є важливим етапом при створені ГВС, який забезпечує відповідність технологічного обладнання виконанню поставленого виробничого завдання. Доцільний рівень розвиненості структури ГВС визначається на основі аналізу технологічних факторів: номенклатури деталей (складальних з’єднань ), часу виготовлення, маршруту виготовлення та ін. Тобто, з одного боку є безліч технологічних процесів, які повинні реалізуватися спроектованою ГВС, з іншого – множина елементів ГВС з їх конкретними характеристиками. Вибір способу класифікації визначається задачею, яку з його допомогою необхідно розв’язати. У даній ситуації, це є опис об’єктів виробництва обмеженим складом прикмет, який повинен дозволити виконати розбиття множини об’єктів на групи, причому для груп більшість об’єктів має бути технологічно однаковою при певній технологічній операції.

  Існують такі основні напрямки розробки технологічних процесів:

  §  розробка індивідуальних ТП;

  §  розробка групових ТП;

  §  розробка типових ТП.

  У даному випадку буде використовуватися розробка групових ТП, тобто будуть класифікуватись види робіт (операцій), які проводяться з даним об’єктом. Класифікація поступово уточнюється, поки не одержиться група об’єктів, для якої більшість об’єктів будуть технологічно одинакові при певній операції. Основним методом отримання груп є об’єднання деталей декількох груп, які мають одну й ту саму деталеоперацію ТП. В цьому випадку на окремих операціях виготовляються деталі декількох груп.

  Вихідні дані наведені в таблиці 1.1.


  Таблиця 1.1. Вихідні дані

  Параметр

  Познач. Од.вимір. Знач.
  1 Середня трудоємність обробки однієї деталеустановки

  tоб

  год 0,5
  2 Місячна програма випуску деталей одного найменування

  NM

  шт 20
  3 Місячний фонд роботи одного ГВМ в дві зміни

  To

  год 305
  4 Час завантаження ГВМ

  t3

  хв 5
  5 Час розвантаження ГВМ

  tp

  хв 4
  6 Час на проміжний контроль

  tkn

  хв 3
  7 Час на остаточний контроль

  tko

  хв 20
  8 На контроль виводиться кожна

  n1

  дет 4
  9 Час передачі кадру

  tk

  хв 0,03
  10 на операцію взяти/поставити

  tвз, tуст

  хв 0,17
  11 повороту

  tпов

  хв 0,02
  12 перевірки інструменту

  tпі

  хв 0,1
  13 Довжина переміщення

  lcp

  м 20
  14 Швидкість переміщення

  vcp

  м/хв 60
  15 Середній час роботи одного інструменту

  tін

  хв 3
  16 Середнє число дублерів інструментів

  nдуб

  шт 1

  Розбиття вихідної множини на групи

  Вихідні дані:

  Задані 7 об’єктів (комплексних деталей), кожен з яких заданий набором параметрів (процесом).

  Комплексна деталь – деталь, яка включає в себе всі операції, які виконуються над заданим набором деталей.

  1)  Т2 С2 Т3 Ф1 Ф2

  2)  Т3 Ф1 Ф2 Т4 Ф3 Р2

  Страницы: 1, 2, 3


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.