МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Реферат: Отчеты по практике в Коммерческом банке

  Реферат: Отчеты по практике в Коммерческом банке

  ЗМІСТ ЗВІТУ :

  1.Календарний план педагогічної практики.

  2. Характеристика бази практики.

  3. Аналіз відвідуваних занять.

  4. Підготовка до проведення уроку.

  5. Індивідуальна характеристика учня :

  5.1.Дослідження біографічним методом.

  5.2. Дослідження психологічного віку.

  5.3. Аналізкомунікативних та організаційних здібностей.

  5.4. Аналіз своїх обмежень.

  5.5. Повна характеристика учня.

  6. Відгук на практиканта з бази проходження практики.

  Додатки

  “ Погоджено”                                                                                                 “ Затверджую”

  Керівник практики                                                                                         Керівник бази від університету                                                                                                 практики

  Медвідь Л.А.                                                                                                    Чепурна Н.М.

  “     “__________199  р.                                                                    “     “__________199   р.

  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

  педагогічної практики

  Студентки  Фінансово-економічного факультету, 7 групи,

                           Коваль Ольги Миколаївни

  на період з 11 по 22 грудня 1997 року.

  Розділ програми Форма звітності Термін виконання

  1.Загальна характеристика      

  бази практики

  2.Індивідуальна характерис-тика учня

  3.    Відвідування занять:

  -перше заняття

  - друге заняття

  4. Проведення занять:

  - перше заняття

  - друге заняття

  - третє заняття

  5.Підготовка письмового

  звіту та матеріалів до нього

  6.Складання диференційо-ваного заліку

  письмово

  письмово

  письмово

  письмово

  усно

  усно

  усно

  письмово

  усно

  11.12..97 р.

  22.12.97 р.

  11.12..97 р.

  12.12..97 р.

  15.12..97 р.

  18.12..97 р.

  22.12..97 р.

  11.12. 97 р.

  22.12..97 р.

  Студент - практикант                   ________________________ 22.12. 1997 року

  2.  ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ.

  Я пройшла практику  в Черкаській середній школі № 29 з 11.12.97 по 22.12.97 р.

  В цій школі навчається біля 1500 чоловік та працює 40 викладачів. В кожному класі навчається в середньому 25-30 чоловік. Школа надає освіту до з 1 по 11 класи.

  Школа має 4 поверхи.

  На першому поверсі  розташований спортивний зал, їдальня, гардероб, і класи, в яких навчаються школярі молодшої школи, тобто діти 1-3 класів.

  На другому поверсі   знаходяться спеціалізовані класи з математики, фізики, хімії, біології, а також викладацька, кабінет директора школи, канцелярія та актовий зал.

  На третьому поверсі знаходяться два комп”ютерні  класи, класи іноземної мови, бібліотека та інші.

  На останньому поверсі знаходяться спеціалізовані класи для військової підго-товки, кабінети праці.

  Два роки тому в цій школі була введена нова дисципліна для учнів 10-11 класів -

   “ Основи економіки”.

  3. АНАЛІЗ ВІДВІДУВАНИХ ЗАНЯТЬ.

  Урок перший.

  Одинадцятого грудня я була присутня на уроці з “ Основ економіки” у 11-Б класі Черкаської середньої школи № 29.Саме в цей день у мене почалося перше знайомство з цим класом, в якому мені потрібно було через 4 дні проводити самостійно уроки.

  Викладач даної дисципліни Наталія Миколаївна Чепурна викладала учням тему “Грошові розрахунки ” . Ця дисципліна викладається у школі в 10-11 класах.У 11-Б класі  “Основи економіки” викладаються два рази на тиждень у понеділок та четвер.

  Схема цього уроку була наступна :

  1.Викладач перевірила присутність класу на уроці. У 11-Б класі навчається 28 чоловік , але 11 грудня на цьому уроці було присутньо лише 25 учнів.

  2. Так як урок був суто лекційного виду, то викладач розглянула та розкрила два питання :

  - сутність грошових розрахунків в організації роботи підприємств;

  - розрахункові рахунки та порядок їх відкриття в установах банків.

  3. Було обговорене домашнє завдання та рекомендована додаткова література для більш досконалого розглядання цієї теми для бажаючих.

  З моїх власних міркувань, клас досить сильний та діти більш-менш були зацікавлені цим уроком. Але з моєї точки зору, я для себе зробила такий висновок, що потрібно викладати учням не стислий сухий матеріал, а надавати дітям цікаві приклади та застосовувати елементи гри для акцентування уваги, потрібно щоб учні  постійно були не лише присутніми на уроці, а й приймали безпосередню участь у ньому.


  Урок другий.

  Дванадцятого грудня моє знайомство з 11-Б класом продовжувалося, але я була присутня вже на уроці з іншої дисципліни. Це був урок з російської літератури, який викладається два рази на тиджень у вівторок та п”ятницю.

  На цьому уроці було присутньо 26 чоловік, тобто відсутньо було 2 учні.

   Викладач Рощіна Людмила Михайлівна проводила урок на тему : Життя і творчість М.Булгакова. 

  На попередніх уроках учням було надане завдання на 12.12.97р. прочитати роман “Мастер і Маргарита”. І саме на цьому уроці я була свідком дуже вражаючої дискусії, де учні висловлювали свої враження з приводу цього роману. Мені сподобалося, що учні розглядали не лише образи роману, а й  мірковували на вічну тему добра і зла.

  Таким чином, я познайомилася з 11-Б класом і я гадаю, що учні поступово почали звикати до моєї присутності. І для мене дуже важливо було співставити мої уявлення про викладацтво і передачу знань безпосередньо від викладача до учня на практиці. 

  4. Підготовка до проведення уроку.

  Тема.  

  Тема, яку я викладала називається "Кредитні операції комерційних банків" .

  Для того, щоб ефективно працювати над темою, необхідні знання про сутність кредиту, банківських закладів, їх функції і операції.

  Тому перед вивченням теми "Кредитні операції комерційних банків" учням пропонується засвоїти такі теми: "Необхідність і суть кредиту", "Банківська система. Комерційні банки". Остання тема пропонується учням для того, щоб була зрозуміла функція комерційних банків як фінансових посередників.

  Цілі та завдання теми

  Цілі теми:

  1.     Визначити поняття "банківський кредит", "суб`єкт кредитування", "об`єкт кредитування", "кредитор", "позичальник", "кредитний договір".

  2.     Засвоїти основні принципи кредитування, вміти пояснити їх суть та значення.

  3.     Вміти систематизувати види кредитів, які надаються комерційними банками.

  4.     Вміти використовувати знання про види кредитів для аналізу сучасної ситуації кредитування в Україні.

  5.     Вміти описати процес кредитування.

  Завдання теми:

  1.     Розгляд і засвоєння теоретичного матеріалу щодо сутності кредиту, принципів кредитування, суб`єктів, об`єктів кредитування, класифікації кредитів, організації взаємовідносин між кредитором і позичальником.

   2.    Вирішення задач під час проведення навчальної гри, що направлені на формування вмінь прийняття рішень щодо надання кредиту

   3.    Аналіз конкретної ситуації, що стосуються аналізу кредитної діяльності українських комерційних банків.

   4.    Самостійний розгляд окремих питань, які пов`язані з темою, але не розглядаються під час аудиторних занять.

  Розподіл часу по темі

  Назва теми, що пропонується до розгляду – "Кредитні операції комерційних банків". Назва теми обрана у зв`язку з тим, що під час роботи над даною темою розглядаються питання: сутність кредитних операцій, організація процесу кредитування, класифікація банківських кредитів.

   

  Бюджет часу по темі –3 академічні години, з них 2 академічні години відводяться для лекційного і 1 – для практичного заняття.

   В учбовому закладі, де пропонується читати курс, академічна година дорівнює 45 хвилинам.

  Викладення теми..

  Урок перший.

  Орієнтовний розподіл часу на  двох лекційних заняттях:

  1.     Організаційний момент – 2 хвилини

  2.     Повідомлення про тему, мету і завдання – 5 хвилини

  3.     Викладення нового матеріалу в формі лекції – 65 хвилина

  4.     Закріплення  лекційного матеріалу – 15 хвилини

  5.     Інструктаж щодо домашнього завдання – 3 хвилини

  Разом – 2 уроки по 45 хвилин.

  Орієнтовний розподіл часу на практичному (контрольному) занятті:

  1.     Організаційний момент – 2 хвилини

  2.     Повідомлення про тему, мету і завдання – 2 хвилини

  3.     Опитування з теоретичних питань теми – 15 хвилин

  4.     Проведення дискусії – 15 хвилин

  5.     Проведення тестування – 5 хвилин

  6.     Підведення підсумків заняття – 3 хвилини

  7.     Інструктаж щодо домашнього завдання і самостійної роботи – 3 хвилин

  Разом – 45 хвилин

    

       При викладенні уроку були застосовані засоби наочності у вигляді схем.

  ( Додаток 1,2).


  Література.         

  Для підготовки до лекційного та практичного(контрольного) занятя з теми "Кредитні операції комерційних банків" я пропоную такі джерела інформації:

  1.     Положення НБУ "Про кредитування", затверджено постановою Правління НБУ №246 від 28 вересня 1995 року.

  2.     Банковский портфель, кн. 1,3/ Від. ред. Ю.И.Коробов, Ю.Б.Рубин,  В.И.Солдаткин- М., “Соминтек”, 1994.

  3.     Гроші і кредит/ Під ред. М.І.Савлука- К., "Либідь", 1992.

  4.     Кредитование/Під ред. Гольцберга М.А., Хасан-Бек Л.М.,-К., Торгово-издательское бюро BHV, 1994.

  5.     Мирун Н.И., Герасимович А.М., Банковское обслуживание предприятий и населения- К., Нацио­нальная академия управления, 1996.

  6.     Основы банковского дела/ Під ред. Мороза А.Н.- К., Либра, 1994.

  Також пропонується переглянути періодичні статті, які ілюструють сучасний стан кредитування в Україні.

  Педагогічна література:

  1.     Галузинський В.М., Євтух М.Б., Педагогіка: теорія та історія- К.: Вища школа, 1995.

  2.     Немов Р.С., Психологія, книга 2 Психология образования, М., 1995.

  3.     Крутецкий В.А. Психология- М., Просвещение, 1986.

  4.     Деловые игры и методы активного обучения, 1 часть/ Ред. Тащев А.К. и др.,- Челябинск, 1992.

  .

  Зміст теми

  Тема: Кредитні операції комерційних банків

  План:

  1. Поняття про банківський кредит. Суб`єкти кредитних відносин, принципи кредитування.

  2.     Організація кредитних операцій.

  3.     Класифікація банківських кредитів.

  1. Комерційні банки є посередниками на ринку капіталів. Вони залучають тимчасово вільні грошові кошти і перетворюють їх з бездійного у функціонуючий капітал. Економічні відносини, які виникають з приводу надання банками фізичним або юридичним особам грошових коштів з умовою їх повернення, називаються банківським кредитом.

  Елементами банківського кредиту є об`єкт і суб`єкт. Суб'єкт кредитної угоди – це учасник конкретних економічних відносин з приводу надання позики. До них відносяться: кредитор, позичальник, гарант чи поручитель. В кредитних відносинах завжди бере участь не менше, ніж дві сторони: позичальник і кредитор.

  Кредитор – це суб`єкт, що добровільно надав кредит позичальнику за певних умов. В свою чергу позичальник є стороною кредитних відносин, яка отримала кредит та зобов`язана його повернути, сплативши кредитору відповідну винагороду за його надання. З цього виходить, що позичальник не є власником коштів6 що надаються у позику, а виступає їх тимчасовим користувачем. Суб`єктами кредитних відносин в сфері банківського кредиту виступають господарюючі органи, населення, держава і банки.

  Комерційні банки можуть надавати кредити усім суб`єктам господарської діяльності, незалежно від їх галузевої приналежності, форми власності, але тільки у разі наявності у них реальних можливостей своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом.

  Другим елементом структури кредитних відносин є об`єкт. Об`єктом кредитної угоди є річ, під яку надається позика, чи заради якої укладається угода. Об`єктами банківського кредитування виступають товарно-матеріальні цінності, витрати виробництва, недостатність власних оборотних коштів, кошти у розрахунках, потреба в коштах для здійснення поточних платежів при тимчасових фінансових ускладненнях. В умовах ринкової економіки об`єктом кредитної угоди переважно є гроші, так як вони є загальним ресурсом, за допомогою якого можна купити всі інші ресурси – трудові, матеріальні, природні тощо.

  Банківське кредитування фізичних і юридичних осіб здійснюється за жорсткими принципами кредитування.

  Принципи кредитування можна розділити на дві групи:

  1.     Загальноекономічні принципи, що відповідають всім економічним категоріям (цілеспрямованість, диференційованість).

  2.     Принципи, що відображають сутність функцій кредиту (строковість, забезпе­ченість, платність). Зміст принципу цілеспрямованості кредитування полягає в тому, що позики повинні видаватися лише на визначені цілі. На практиці цей принцип реалізується шляхом надання позик на конкретні об`єкти (товарно-матеріальні цінності, недостатність власних оборотних коштів тощо).

  Принцип диференційованості кредитування полягає у наданні кредиту на різних умовах в залежності від характеру позичальника, направленості кредиту, кредитного ризику, строку кредитування та інших обставин.

  Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банка права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплато­спроможність позичальника. Цей принцип реалізується банками шляхом надання кредитів під заставу матеріальних ресурсів, цінних паперів чи гарантії інших платоспроможних установ.

  Принцип повернення є тією особливістю, що відрізняє кредит як економічну категорію від інших економічних категорій товарно-грошових відносин. Він означає, що кредити надаються тільки на умовах їх повернення банку, без повернення кредит не може існувати.

  Принцип строковості означає, що кредит повинен бути не просто повернений, а повернений у чітко визначений строк.

  Принцип платності кредиту означає, що кожний позичальник повинен внести до банку визначену плату за тимчасове запозичення у нього для своїх потреб грошових коштів.

  2. Одним з формально-правових принципів надання кредитів є оформлення відносин між кредитором і позичальником кредитним договором в письмовій формі. Кредитний договір визначає взаємні зобов`язання та відповідальність сторін, які не можуть бути змінені в односторонньому порядку без згоди обох сторін, і може бути укладений як шляхом складання одного документа, підписаного кредитором та позичальником, так і шляхом обміну листами, телеграмами, підписаними стороною, яка їх надсилає.

  Сучасний кредитний договір, як правило, має такі розділи:

  1.     Предмет договору.

  2.     Умови забезпечення кредиту.

  3.     Зобов'язання банку.

  4.     Зобов'язання позичальника.

  5.     Права банка.

  6.     Права позичальника.

  7.     Особливі умови.

  8.     Юридичні адреси та реквізити сторін.

  Для отримання кредиту позичальник звертається в банк. Форма звернення може бути у вигляді листа, клопотання, заявки, заяви. В документах зазначається необхідна сума кредиту, його мета, строки погашення та форми забезпечення.

  Для отримання кредиту в банк також необхідно подати, як правило, такі документи: свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, статут, установчий договір, картку із зразками підписів повноважних осіб., баланс на останню і кілька попередніх дат, звіт про фінансові результати, звіт про фінансово-майновий стан підприємства, довідку із банка про відсутність заборгованості по кредитах, техніко-економічне обгрунтування кредитування, бізнес-план, укладені договори на поставку і реалізацію товарів (послуг), документацію на предмет застави чи гарантію (поруку), виписку з розрахункового (валютного) рахунку про поточні обороти підприємства, інформацію про раніше отримані кредити.

  Процес кредитування складається з наступних етапів:

  1.     Розглядання заявок на отримання кредиту. На цьому етапі здійснюється аналіз і попередній відбір заявок на основі отриманих документів від потенційних позичальників. Після цього проводиться попередня бесіда з майбутнім позичаль­ником, що має на меті з`ясувати факти, важливі деталі, пов`язані із заявою на отримання кредиту, визначити своє ставлення до клієнта, перспективи його розвитку тощо.

  2.     Вивчення кредитоспроможності клієнта і оцінка ризику за позикою, ретельне дослідження фінансового стану підприємства.

  3.     Підготовка до укладення кредитного договору. Визначаються параметри позики: вид кредиту, сума, строк, засоби надання і погашення, забезпечення, проценти тощо.

  4.     Укладення кредитного договору, який відповідає вимогам двох сторін.

  5.     Банківський контроль за виконанням умов кредитного договору і в разі появи ризику неповернення кредиту банком приймається цілий ряд заходів, які забезпечують йому повернення кредиту.

  6.     Повернення позичальником кредиту разом із процентами.

  3. Які ж кредити надаються банками? В залежності від строків користування розрізняють наступні види кредитів:

  1.     Строкові, які поділяються на:

  ­­–      короткострокові (до 1 року включно). Короткострокові кредити можуть надава­тись банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв`язку із витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді;

  –      середньострокові (до 3-х років). Можуть надаватися на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень;

  –      довгострокові (понад 3 роки). Надаються на формування основних фондів.

  Об`єктами кредитування можуть виступати капітальні витрати на рекон­струк­цію, модернізацію, розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво тощо.

  2.     Кредити до запитання – кредити, які повинні бути повернені на вимогу кредитора. Строк користування таким кредитом заздалегідь не визначається.

  3.     Прострочені – кредити, по яким минув встановлений договором строк користування.

  4.     Відстрочені кредити – кредити, строки погашення яких на основі клопотання позичальника були перенесені на більш пізній строк.

  В залежності від наявності забезпечення кредити поділяються на:

  1.     Забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами).

  2.     Гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи).

  3.     З іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації).

  Страницы: 1, 2


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.