МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Курсовая работа: Впровадження незалежних систем опалення

  Курсовая работа: Впровадження незалежних систем опалення

  Міністерство освіти і науки України

  Запорізька державна інженерна академія

  Кафедра ЕЕМ

  Курсова робота

  з дисципліни:

  Управління проектами енерговикористання

  на тему:

  Впровадження незалежних систем опалення

  Виконала:

  Махмудова В.Х.

  Запоріжжя,2011


  РЕФЕРАТ

  Курсовий проект «Впровадження незалежних систем опалення» містить: с. 38, рис. 2, табл. 12.

  Метою курсового проекту на тему «Впровадження незалежних систем опалення» є вивчення практичних аспектів проектного аналізу та закріплення навичок щодо:

  -  проведення розрахунків показників ефективності проекту;

  -  проведення всебічного аналізу проекту;

  -  приймання на базі проведеного аналізу обґрунтованих рішень щодо доцільності впровадження проекту.

  Основні положення роботи. Визначити ефективність використання грошових коштів у проекті, та провести аналіз ризиків інвестування коштів в ці проекти.

  опалення система незалежна

  Ключові слова: УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ, СІТЬОВА МОДЕЛЬ, ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЄФЕКТИВНОСТІ, РИЗИКИ ПРОЕКТІВ.


  Скорочення

  ППі – пізній початок і-ої події;

  ПЗі – пізнє закінчення і-ої події;

  РЧі – резерв часу і-ої події.

  У критичних роботах запас часу дорівнює нулю.

  Якщо менеджер хоче скоротити термін виконання проекту, він має прагнути до скорочення термінів виконання передусім критичного шляху.

  Сітьовий графік передування зображений на рисунку 3.1.

  За варіантом завдання з таблиці 3.1 будуємо сітковий графік передування зі скороченою тривалістю робіт.

  Методи скорочення тривалості виконання роботи

  Скорочення окремих робіт для забезпечення запланованого строку виконання називається – оптимізацією сіткового графіку.

  Менеджер проекту може використовувати наступні методи скорочення тривалості робіт:

  ·  перерозподіл ресурсів від некритичних до критичних робіт;

  ·  зміна логічних зв`язків, де можливо замість послідовних паралельні;

  ·  нове обчислення тривалості робіт критичного шляху у міру надходження більшої інформації;

  ·  зміна режиму роботи, але потрібно врахувати зниження продуктивності праці і збільшення витрат на оплату праці;

  ·  якщо внутрішні ресурси перевантажені використовувати субпідрядників, або тимчасових робітників;

  ·  технічні зміни; матеріальне стимулювання; підвищення рівня кваліфікації.

  Прямі витрати із скорочення часу виконання робіт – збільшується (більше робітників, більше техніки). Непрямі витрати (орендна плата,амортизація)- скорочується.

  Якщо ti- нормальна тривалість i-роботи, ti*- тривалість i- роботи за умов max можливого скорочення, то отримаємо max можливе скорочення тривалості роботи:

  Mi=ti-ti* (3.6)

  Якщо Ci- розрахункові витрати на виконання i- роботи за max умов і термінів виконання. Ci*- на виконання i-роботи в умовах max скорочення за рахунок додаткових ресурсів, то в розрахунку на один день питомі витрати на скорочення тривалості i-роботи визначаються наступним чином:

  Ki=(Ci*-Ci)/Mi

  Таблиця 3.1: a- Тривалість роботи мінімальна, b- Витрати за скорочену тривалість, % від витрат за нормальну тривалість

  Код Варіант№2
  a b
  A 3 110
  D 1 120
  F 3 140
  M 2 125
  N 2 125
  P 1 115
  U 36 130
  V 4 125
  W 1 110

  Сітьовий графік після скорочення тривалості робіт зображений на рис.3.2

  ПОБУДОВА ДІАГРАМИ ГАНТА

  Діаграма Ганта названа за ім’ям німецького інженера Генрі Ганта який, вперше запропонував цей інструмент календарного планування проектів (рис. 3.1.1).

  Діаграма Ганта – один із способів відображення календарного плану.

  Позитивними рисами діаграми Ганта є:

  -  легкість побудови та читання;

  -  можливість подання перебігу виконання робіт за проектом;

  -  дає зрозуміти ідею запису часу і його використання;

  -  є прекрасним засобом планування й контролю, передумовою календарного планування потреб у ресурсах;

  -  є умовою визначення грошових потоків;

  -  є ключовим документом у процесі прийняття рішень тощо.

  Діаграма Ганта дає можливість наочно визначити, які роботи є критичними, а які – не критичними, який запас часу мають некритичні роботи, резерв часу, логічний зв’язок між роботами.

  Проставляємо очікуваний час виконання робіт на сітковому графіку як фіксовані тривалості виконання робіт (рис.3.1). Після цього визначаємо ранні і пізні терміни початку і закінчення подій та запас часу, наносимо їх на графік. У критичних роботах запас часу дорівнює нулю, тож визначаємо критичний шлях: А – C - E – F – G – H – I – K – N – O – R – S – U – V – X – Y - Z та термін виконання – 102 тиждень. Будуємо діаграму Ганта (рис.3.1.1).


  ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТУ

  У курсовому проекті розглядається проект впровадження незалежних систем опалення за рахунок переходу на незалежну систему опалення з метою надання якісного теплопостачання споживачам мікрорайонів. Витрати на проект 490 тис дол. США передбачається окупити за 3,2 роки – це розрахунковий термін окупності проекту.

  Ток = Капіталовкладення / Економія (4.1)

  Розрахуємо щорічний грошовий потік економії, який забезпечить реалізація цього проекту, курс долара США приймаємо 8 грн.

  Економія = Капіталовкладення / Ток (4.2)

  Економія= 490*8/3,2=1225 тис.грн.

  Відомо, що економія проекту складається безпосередньо з економії електроенергії та зниження експлуатаційних витрат на 56 тис грн, тому обчислимо економію електроенергії:

  Економія = Економія електроенергії + Зниження експлуатаційних витрат(4.3)

  ЕкономіяЕ.Е.=1225-56=1169 тис.грн.

  Обчислена в другому розділі тривалість критичного шляху (102 тижні) дозволяє визначити економію електроенергії та експлуатаційних витрат в перший рік експлуатації, а також розподіл витрат між першим та другим роками впровадження. Економія в перший рік експлуатації за 102-52=50 тижнів, 52-50=2тижні становитиме:


  Електроенергії (1169/52)*(52-50)=45 тис.грн.

  експлуатаційних витрат (56/52)*2=2,15 тис.грн.

  витрати в 0-ий рік Е*((A+…T+(U`))/100), тис.грн.

  3920*((37+3,45)/100)=1585,64

  витрати в 1-ий рік: 8*490-1585,64=2334,36 тис грн.

  Визначення ЧТВ від реалізації проекту проведемо в таблицях.

  Амортизація =315*0,2*8 =504 тис. грн.

  Отримані дані заносимо у таблицю 4.1

  Таблиця 4.1 - Розрахунок чистих грошових надходжень, тис. грн.

  Показник Рік життєвого циклу
  0 1 2 - 5
  1 Капітальні витрати 1585,64 2334,36
  2 Збільшення обсягу реалізації
  3 Економія ПЕР 45 1169
  4 Інші надходження
  5 Експлуатаційні витрати -2,15 -56
  6 Інші витрати
  7 Амортизація 504 504
  8

  Балансовий прибуток

  2+3+4-5-6-7

  -461,15 609
  9 Податок на прибуток -138,35 182,7
  10 Чистий прибуток 8-9 -322,8 426,3
  11 Потік чистих грошових надходжень 10+7-1 -1585,64 -2153 930,3

  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.