МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Курсовая работа: Особливості функціонування ринку FOREX

  Курсовая работа: Особливості функціонування ринку FOREX

  ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

  УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»

  Факультет заочного навчання

  Кафедра міжнародної економіки та бізнесу

  Курсовий проект

  НА

  ТЕМУ:

  «ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ FOREX»

  2009


  ВСТУП

  У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них – це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX.

  ринок форекс валютний


  РОЗДІЛ I: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ

  Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування особливого ринку, на якому можна вільно купити й продати іноземну валюту. Без такої можливості економічні контрагенти просто не змогли б реалізувати свої валютні відносини – не моли б іноземної валюти для здійснення своїх зовнішніх зобов’язань, не могли б перетворити одержану іноземну виручку в національні гроші для виконання своїх внутрішніх зобов’язань. Такий ринок заведено називати валютним.

  За своїм економічним змістом валютний ринок – це сектор грошового ринку, на якому урівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар, як валюта.

  Торгівля валютою має багатовікову історію, яка сходить до часів Стародавнього Сходу, а в період середньовіччя, коли виникли міжнародні банки стали застосовувати обмінні платіжні засоби, дійсні для пред’явлення третім особам, що сприяло підвищенню гнучкості і зростанню числа валютних угод, що укладалися, почалося остаточне формування валютного ринку.

  Сучасний ринок валют, для якого характерні періоди зростання волантності (частоти та розмаху зміни) цін і їх відносній стабільності, що періодично змінюють один одного, склався в двадцятому сторіччі. До середини 30-х років Лондон був провідним центром валютної торгівлі, а британський фунт був валютою для розрахунків і створення валютних резервів. Оскільки у той час валютою торгували за допомогою телексів або по телеграфу, британський фунт мав загальноприйняту назву cable” (телеграма). Після другої світової війни, коли економіка Великобританії зазнала великих втрат, а Сполучені Штати були єдиними з промислово розвинених країн, такими, що не постраждала економічно від війни, долар США, відповідно до Бреттон-вудським договором (1944) між США, Великобританією і Францією став резервною валютою для всіх капіталістичних країн з жорстокою штучною прив’язаністю їх валют до американського долара (створення валютних коридорів, які повинні були забезпечувати центральні банки відповідних країн шляхом інвестицій або скупки валюти). В свою чергу, долар США був прив’язаний до вартості золота, на той час, з розрахунку 35 доларів за унцію. Тим же договором був утворений Міжнародний валютний фонд (МВФ), що відіграє важливу роль в поданні кредитної підтримки соціалістичним країнам, що розвиваються і колишнім, провідним економічні реформи. Для виконання цих цілей МВФ використовує такі інструменти, як резервні транші, що дозволяють країнам використовувати ресурси з їх власних членських квот при настанні термінів платежів, кредитної лінії і угоди типу stand-by.

  Кредитні лінії і stand-by – угоди, що є стандартними формами позик МВФ, на відміну від таких, як компенсаційна фінансова підтримка, яка призначена для розширення фінансової допомоги країнам з тимчасовими проблемами, обумовленими зменшенням об’єму експорту; поповнення резервних запасів, призначене для допомоги в накопиченні первинних товарних ресурсів в цілях забезпечення стабільності цін та особливі групи товарів, і розширена підтримка для надання допомоги країнам, які зазнають фінансові труднощі, яка за розміром або тривалістю перевершує об’єм інших видів допомоги.

  Валютні ринки у сучасному розумінні склались в XIX ст. Цьому сприяли такі передумови, як:

  -  розвиток міжнародних економічних зв’язків;

  -  створення світової валютної системи, що покладає на країни учасниці визначені обов’язки у відношенні їх національних валютних систем;

  -  широке поширення кредитних засобів міжнародних розрахунків;

  -  посилення концентрації і централізації банківського капіталу;

  -  розвиток кореспондентських відносин між банками різних країн;

  -  поширення практики ведення поточних кореспондентських рахунків в іноземній валюті;

  -  вдосконалення засобів зв’язку – телеграфу, телефону, телефаксу, що спростили контакти між валютними ринками та знизили ступінь валютного і кредитного ризиків;

  -  розвиток інформаційних технологій, швидкісна передача повідомлень про курси валют, банки, стан їх кореспондентських рахунків, тенденції в економіці та політики.

  Основна частина валютних операцій проводиться в безготівковій формі, тобто по поточних і термінових банківських рахунках і тільки незначна частина ринку приходиться на торгівлю монетами і обмін готівкових грошей. Територіально валютні ринки прив’язані до великого банківського і валютно-біржових центрів (Лондон, Париж, Нью-Йорк, Франкфурт - на Майні, Токіо, Сінгапур, Гонконг, Амстердам, Брюссель).

  Для валютних ринків характерні такі основні види операцій:

  1.  Операції «спот» передбачають негайну постановку валюти за курсом, зафіксованим в угоді.

  2.  Операції «форвард» - це угоди, в яких сторони домовляються про постановку певної суми валюти через домовлений термін за узгодженим на момент операції курсом.

  3.  Операція «аутрайт» означає, що продавець зобов’язаний продати, а покупець – купити валюту в установлений строк за фіксованим наперед курсом.

  4.  Операція «опціон», коли клієнт сплачує банку невелику премію й одержує право купити валюту в будь-який день встановленого угодою періоду за фіксованим при укладенні угоди курсом або відмовитися від купівлі-продажу, якщо виконання угоди за визначеним курсом у даному інтервалі часу виявиться для нього більше невигідним, ніж втрата коштів на премію.

  Головною ознакою розвитку валютного ринку в Україні у 1993 р. стало запровадження елементів системи його регулювання. З прийняттям низки декретів Кабінету Міністрів щодо валютного регулювання в Україні була створена юридична основа для подальшого розвитку валютного ринку.

  Водночас інфляційні процеси в економіці України внаслідок неконтрольованої кредитної емісії, подальшого спаду виробництва, зростання цін на енергоносії, відсутність як зовнішньої, так і внутрішньої рівноваги грошового обігу, проблеми, пов’язані з використанням «тимчасової» валюти – карбованця, призвели до різкого падіння курсу карбованця відносно іноземних валют.

  Внаслідок цього урядова політика протягом з 12 серпня 1993 р. по серпень 1994 р. була переорієнтована на спробу відновлення зовнішньоторговельної та валютної монополії. Така політика знайшла відображення: по-перше, у введені режиму так званих «спецекспортерів»; по-друге, у впровадженні фіксованого валютного курсу на рівні 5970 крб. за 1 дол. США (пізніше 12610 крб. за 1 дол. США); по-третє, в різкому зменшенні обсягів операції на валютній біржі, а згодом взагалі адміністративне припинення її діяльності; по-четверте, у впровадженні так званого аукціонного продажу іноземної валюти за адміністративно встановленим курсом до іноземних валют через «тендерний комітет». Слід підкреслити, що в результаті зазначених заходів гальмувався експорт з України та стимулювався імпорт, що, у свою чергу, призвело до зменшення валютних надходжень у країну разом з різким зростанням попиту на іноземну валюту.

  Розуміння безперспективності політики адміністративного регулювання зовнішньоекономічних та валютних відносин знайшло відображення в поверненні до ринкових методів. Указом Президента від 22 серпня 1994 р. «Про вдосконалення валютного регулювання», який передбачав ряд заходів щодо лібералізації валютного ринку в Україні, насамперед передбачалося з 1 жовтня 1994 р. відновити роботи Валютної біржі НБУ, розробити систему заходів для наближення та уніфікації офіційного та ринкового курсів, встановлення валютного курсу карбованця за результатами торгів на валютній біржі. Ці заходи були спрямовані на децентралізацію валютного ринку, стабілізацію курсу карбованця, створення передумов для проведення грошової реформи.

  Таким чином, перехідний етап розвитку валютного ринку в Україні можна поділити на декілька періодів:

  1)  попередній – з прийняття Декларації про Державний Суверенітет України до виходу України з «рублевої зони»;

  2)  період упровадження власної грошової одиниці та прийняття національного валютного законодавства;

  3)  період спроби відновлення державної валютної монополії;

  4)  період лібералізації валютного ринку та відносної стабілізації валютного курсу карбованця, який закінчився запровадженням національної валюти – гривні.

  2. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ РИНКУ ФОРЕКС

  FOREX (Форекс) або For eign Ex change Currency Market – Міжнародний Міжбанківський Валютний Ринок сформувався на початку сімдесятих років минулого сторіччя (1971), коли втратила свою актуальність Бреттон-вудська система регулювання валютних ринків. Основною передумовою для його появи став перехід міжнародного трейдінга від фіксованих курсів валют до плаваючих. Головний принцип на Форекс полягає в обміні однієї валюти на іншу. Ринок Форекс є сукупність контрактів агентів, що працюють на валютному ринку, міняють певну суму грошових одиниць однієї країни на валюту іншої. При цьому курс однієї валюти щодо іншої визначається дуже просто: попитом і пропозицією. Тобто обмін проводиться тільки тоді, коли обидві сторони згодні на наявні умови. Залежно від зміни співвідношення попиту і пропозиції, курси постійно змінюються.

  Якщо згадати початковий курс економіки, лінії попиту/пропозиції показують, якими будуть попит і пропозиція при даній ціні.

  Лінія пропозиції показує кількість (число акцій), яку продавці готові поставити по даній ціні. Із зростанням цін зростає і число продавців оскільки з'являється все більше бажаючих продати за вищою ціною.

  Лінія попиту показує число акцій, яке покупці готові придбати за даною ціною. Із зростанням цін кількість покупців зменшується, оскільки бажаючих купувати за вищими цінами стає менше.

   

  Рис.1 Графік попиту і пропозиції

  При любій ціні графік попиту і пропозиції (див. рис. 1) показуватиме скільки буде продавців і покупців. Так, на графіку видно, що при ціні 42,5 буде 10 покупців і 25 продавців. Підтримка виникає на рівні, де лінія пропозиції торкається лівого краю графіка (в даному випадку 27,5). Ціни не можуть впасти нижче за цю відмітку, оскільки немає тих, що бажають продавати за такою ціною. Попит опір з'являється на рівні де лівого краю торкається лінія попиту (у даному прикладі 47,5). Ціни не можуть піднятися вище за цю відмітку, оскільки немає тих, що бажають купувати за такою ціною.

  На вільному ринку ці лінії постійно зміщуються. Змінюються чекання інвесторів – змінюються і ціни, які влаштовують покупців і продавців. Прорив рівня опору говорить про зсув вверх лінії попиту, що відображає зростання числа що бажають купувати за вищими цінами. По цій же логіці, прорив рівня підтримки означає зсув вниз лінії пропозиції.

  Щоденний оборот ринку Форекс досягає півтора трильйонів доларів США – це приблизно в 70 разів більше щоденного грошового обороту між всіма країнами. Форекс, в цьому плані, відкриває практично безмежні можливості заробляти на різниці курсів валют.

  У зв’язку з розвитком торгівлі між країнами і ліквідацією безлічі валютних обмежень світовий валютний ринок постійно росте. У 1977р. щоденний оборот валютного ринку був рівний п’яти мільярдам американських доларів, а через 20 років (по даним на 1998 рік), щоденний об’єм грошових коштів, задіяних в конверсійних операціях по всьому світу складав майже два трильйони доларів США. Тільки уявіть собі це співвідношення!

  На сьогоднішній момент валютний ринок нерозривно пов'язаний з новітніми інформаційними технологіями. Завдяки яким діяльність на валютному ринку стала доступна найширшому громадянству. Скориставшись системами електронної торгівлі, валютним дилером може стати кожен, у кого є ПК. Зараз навіть великі банки віддають перевагу електронній торгівлі іншим видам валютних операцій. 11% обороту ринку Форекс – операції електронних брокерів.

  У багатьох складається помилкове враження, що Форекс – це місце, де ловлять за хвіст птаха щастя. Можливо, є люди, яким на форексі просто пощастило, але таких одиниці. Професійні трейдери скажуть із цього приводу однозначно: вся справа в силі інтелекту.

  Ще одна властивість ринку валют, на яку необхідно звернути увагу – його стабільність. Так, так, не дивуйтеся – саме в стабільності, адже Форекс, у відмінності від фондового ринку, не схильний до різких нищівних падінь. Криза в певній сфері економіки провокує знецінення акцій всіх компаній, які працюють в цій області, а крах однієї з валют означає лише те, що інша валюта стала сильніша. Гроші – самий ліквідний товар, вони продаватимуться і купуватимуться завжди: саме з цим чинником пов’язана стійкість Форекс.

  Форекс доступний у будь-який час дня і ночі, у нього немає розпорядку дня, годин відкриття і закриття. Цей ринок працює 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Незалежно від часу доби, на валютному ринку завжди є трейдери, тобто продавці і покупці, які торгують всіма можливими валютами. Форекс не має якого-небудь певного місця торгівлі. Це величезна мережа, сполучених між собою за допомогою телекомунікацій валютних дилерів (трейдерів), зосереджених по всіх ведучих світовим фінансовим центрам. Завдяки Інтернету, Ви, знаходячись в Україні, можете укладати угоди з клієнтами, які знаходяться на іншому кінці земної кулі. Валютний ринок постійно надає можливість запрацювати, оскільки незначні коливання курсів відбуваються по декілька разів за день. Рухливість курсів валют, сполучена з інтелектуальним потенціалом трейдера і новітніми комп'ютерними технологіями дозволяє створити високодоходний бізнес. Основними учасниками валютного ринку є: комерційні банки, валютні біржі, центральні банки, фірми, що здійснюють зовнішньоторговельні операції, інвестиційні фонди, брокерські компанії, приватних осіб.

  3. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ФОРЕКС

  Основою для одержання прибутку на різноманітних фінансових ринках є просте правило: купувати дешевше, а продавати дорожче. Таким чином, уся робота на фінансових ринках зводиться до послідовного здійснення торговельних операцій з купівлі-продажу фінансових інструментів: валюти, цінних паперів та індексу їх курсів.

  Торгівля валютою – вельми привабливий бізнес як для корпорацій, так і для трейдерів-індивідуалів, що заробляють гроші на Форекс, - специфічного різновиду фінансового ринку, призначеного для такої торгівлі. В порівнянні з іншими секторами світової фінансової системи, цей ринок володіє такими особливостями, як:

  -  здатність швидко реагувати на дію численних і постійно змінних зовнішніх чинників;

  -  доступність для всіх трейдерів, що працюють з основними валютами;

  -  гарантія якості і ліквідності основних валют;

  -  підвищена увага до окремих валют;

  -  цілодобове функціонування, що дозволяє трейдерам працювати поза звичайним робочим часом або під час національних свят в їх країнах, використовуючи зарубіжні ринки, що працюють в цей час;

  -  виключно висока прибутковість в порівнянні з іншими фінансовими ринками.

  За останні три десятиліття Форекс поступово розвинувся у найбільший фінансовий ринок у світі, щоденний обіг якого складає від 1 до 3 трильйонів доларів США. Учасниками ринку є банки й брокерські контори, корпорації транспортно-імпортні фірми, різноманітні фонди, індивідуальні інвестори. Фінансові установи, що постійно здійснюють котирування курсів купівлі й продажу різноманітних валют й вступають в угоди за ними, називаються маркет-майкерами (market-maker), це 20% світових банків, що здійснюють до 60% обсягу усіх угод. Фінансові установи, які здійснюють запит вартості валют – маркет-юзери (market-user). На сьогодні мільйони людей по всьому світу проводять торгові та ігрові операції на ринку Форекс і отримують реальний прибуток за рахунок коливань валютних курсів. Операції на валютному ринку на сьогоднішній день є одним з основних джерел доходу банків і фінансових установ світу. Наприклад, 80% від усього прибутку найбільшого швейцарського банку Union Bank of Switzerland (UBS) у 1994 р. склали конверсійні операції з валютами, і лише 20% - доходи від кредитів і торгівлі цінними паперами.

  Зовнішньоекономічні операції у більшості випадків пов’язані з обміном однієї національної валюти на іншу. У цьому зв’язку виникає необхідність у встановленні співвідношення обміну між валютами – валютного курсу.

  Іноземна валюта – це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що не підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти в грошових одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України.

  Валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни, при операціях купівлі-продажу. Така ціна може встановлюватися виходячи із співвідношення попиту і пропозиції на визначену валюту в умовах вільного ринку.

  Суть роботи ринку Форекс – це здійснення операцій купівлі та продажу валютних контрактів з метою одержання прибутку за рахунок зміни в часі курсів валют. Торгівля валютними контрактами на Форекс заснована на принципах «маржевої торгівлі» і здійснюється через Market - Makers, які котирують валюти за цінами, капітал ринка, що відображає, на даний момент часу. Суть «маржевої торгівлі» зводиться до наступного: інвестор, розміщуючи заставний капітал, отримує можливість управління цільовими кредитами, що виділяються під цю заставу і гарантувати своїм депозитом можливі втрати по відкритих валютних позиціях.

  Кредитне плече дозволяє інвестору контролювати інвестиції набагато більшого об'єму, ніж сума маржевого забезпечення. Розмір плеча може бути різним, наприклад: 1:100, 1:33, 1:20, 1:10. Більшість дилінгових центрів на сьогоднішній день для дрібних інвесторів надають кредитне плече 1:100.

  Іншими словами, якщо інвестор розташував заставний капітал в 10,000 доларів, то йому відкривається кредитна лінія в 100 разів більше, тобто він оперує сумою в 1 мільйон доларів, ризикуючи при цьому тільки своїми 10-ма тисячами. Відкрита позиція називається лотом. 1 лот – це 1000 доларів від маржевого депозиту. І означає, що на покладені 10,000 доларів, Ви можете відкрити до 10-ти лотів одночасно.

  Перевага ринку Форекс в тому, що для того, щоб продати валюту, Вам не обов'язково її спочатку купувати.Тобто ви можете відкрити позицію як на покупку, так і на продаж. Як вже було сказано вище, мета - купити дешевше, продати дорожче, або навпаки: спочатку продати, потім дешевше купити.

  Курс валюти постійно змінюється. Для простої людини це може бути непомітним, тоді як трейдери навіть на невеликих коливаннях курсу можуть заробляти великі гроші.

  Індекс долару USDX (US Dollar Index) є одним з найцікавіших фінансових інструментів міжнародного валютного ринку Форекс, що дозволяє не лише проводити торгові операції, але й прогнозувати курси інших валютних пар. Подібно до того, як біржові індекси показують загальний стан фондового ринку, так само й індекс долару демонструє оцінку міжнародної вартості долару США. Індекс розраховується безперервно – 24 години на добу, 7 днів на тиждень – на основі інформації про угоди на валютному ринку, яка надається агенцією «Рейтер» від п’ятисот банків, розміщених по всьому світу.

  Поточне значення індексу долару (USDX) – це середній показник зміни курсів шести світових валют (японської ієни, євро, британського фунту, канадського долару, швейцарського франку й шведської крони) по відношенню до долару США.

  Поточне значення індексу долару

  Розрахунок індексу долару (USDX) за корзиною з шести валют не є випадковим – він співпадає з даними, що використовуються Федеральною Резервною Системою США при розрахунках торговельно-зваженого індексу долару за валютами тих країн, які утворюють основний зовнішньоторговельний обіг США. Найбільша частка міжнародної торгівлі США припадає на Єврозону (57,6%), далі йдуть Японія (13,6%), Великобританія (11,9%), Канада (9,1%), Швеція (4,2%) й Швейцарія (3,6%).

  Питома вага валют в індексі долару

  Рис. 1 Питома вага валют в індексі долару

  З математичної точки зору, індекс долару (USDX) обчислюється як зважене середнє геометричне зміни курсів шести валют проти долару США відносно березня 1973 року (введення системи плаваючих курсів). Індекс долару вимірює вартість долару, приведену до 100%, а саме до тієї ціни, яка була зафіксована в березні 1973 року. Наприклад, значення USDX 90.75 означає, що вартість долару по відношенню до корзини валют впала на 9,25% з березня 1973 р. За всю історію індекс долару досягав найвищого рівня – 165, а найнижчого – трохи менше 80.

  4. ПЕРЕВАГИ РИНКУ ФОРЕКС У ВАЛЮТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  Якщо Вас цікавить торгівля валютою в режимі онлайн, то Ви повинні знати, що ринок Форекс володіє рядом переваг перед фондовим ринком.

  Основні переваги Форекс перед іншими валютними ринками включають:

  1.Висока ліквідність. Ринок Форекс оперує величезними грошовими масами й надає повну свободу при відкритті чи закритті позиції будь-якого обсягу за існуючою на даний момент ціною.

  Щоденний об’єм операцій на Форекс в 50 разів перевищує сукупний об’єм операцій на Нью-Йоркській Фондовій біржі. Ліквідність ринку Форекс, особливо основних валют, гарантує стабільність цін. Зважаючи на низький об’єм фондового ринку, ризик втрати ліквідності значно високий, і виражається в широкому спреде або інтенсивному русі ціни.

  2. Кредитне плече. Головна відмінність роботи на ринку Форекс від діяльності в інших секторах фінансового ринку полягає в можливості купівлі-продажу іноземних валют за відсутності певної суми, необхідної для проведення операцій. Для укладання угод клієнтові необхідно внести лише початковий внесок (маржу), після чого він має можливість укладати угоди, обсяг яких може в десятки разів перевищувати реально вкладені гроші. Це так зване «кредитне плече» ( leverage). Так розмістивши на рахунку 10 тис. дол. США при кредитному плечі 1:100, ви одержуєте право здійснювати операції на суму до 1млн. дол. США.

  Онлайнові ділери Форекс зазвичай надають кредитне плече 1:100 або 1:200, що істотно перевищує стандартну маржу 1:2, пропоновану фондовими брокерами. Подібне збільшення ризику підходить не кожному. Проте, кредитне плече є могутній інструмент створення прибутку. Середня денна зміна ціни основних валю не перевищує 1%, а ціна акції цілком може змінитися за одну торгову сесію на 10%.

  Найбільш ефективний спосіб управління ризиком при торгівлі – використання маржі. Рекомендується ретельно дотримуватися системи торгівлі, і послідовно застосовувати накази «ліміт» і «стоп-лосс». Потрібно створити, і твердо дотримуватися своєї системи, де працюють жорсткі правила і немає місця некерованим емоціям.

  3. Цілодобова торгівля. Цілодобовий доступ – можливість здійснювати торговельні операції 24 години на добу, в режимі реального часу. Незалежно від часу доби, на валютному ринку завжди існують покупці і продавці, які активно торгують іноземними валютами. Трейдери реагують на випуск важливих новин миттєво.

  Торгівля американськими акціями в неробочий час біржі пов’язана з декількома обмеженнями. На фондовому ринку існують електронні системи ECN (Electronic Communication Networks) – іншими словами, системи, де сходяться покупці і продавці. Проте, немає ніяких гарантій, що сторони прийдуть до згоди, і укладуть операцію за розумною ринковою ціною. Нерідко трапляється, що трейдери чекають наступного дня відкриття ринку для отримання вужчого спреда.

  І ще декілька переваг ринку Форекс від фондового:

  1) Ринок Форекс працює 24 години на добу, а ринок акцій лише в торгові сесії бірж. Ринок акцій пов'язаний до конкретних бірж, торги можуть бути зупинені як із-за неполадок в роботі біржі (Японія), так і по рішенню кого-небудь із сильних світу цього (США). Для Форекс це не загроза, оскільки торги відбуваються між учасниками, не об’єднаним територіально за місцем і за часом.

  2) На ринку акцій не гарантується виконання ордера в повному об’ємі за потрібною ціною. Оскільки Форекс більш ліквідний, тому подібних проблем немає.

  3) Для входу на фондовий ринок потрібні значні засоби, до того ж практично відсутнє кредитне плече.

  4) На Форекс можна заробляти як на зростанні ціни валюти, так і на її падінні. У випадку з ринком акцій – у інвестора лише один варіант заробити. Купити дешевше і чекати, коли ціна на акції виросте.

  5) Розмах коливань цін. З акціями в декілька разів збільшується ризик в торгівлі, ніж з валютою. Щоденна змінна цін на валютному ринку рідко буває більш ніж на 1%. А недавня ситуація (січень 2008) демонструє це.

  6) Розриви (гепи) після вихідних на ринку акцій подія регулярна, на ринку Форекс украй рідке.

  7) Ряд відомих акцій знецінювалися до нуля, наприклад Enron, Worldcom та інші, з валютами такого не відбувалося ніколи, та і навряд чи станеться, оскільки жодна держава не допустить знецінення власної національної грошової одиниці до нуля.

  8) На ринку акцій ордера клієнтів виконуються з врахуванням регулярних розривів (гепів), що робить торгівлю непередбаченою і ризикованою. У випадку з ринком Форекс такого немає, всі ордери згідно з регламентом виконуються точно за вказаною клієнтом ціною.

  9) На Форекс окрім чекань народу, тон задають операції, не орієнтовані на здобуття доходу. Ці операції, що забезпечують зовнішньоекономічну діяльність, міжнародні переливи капіталу (із-за різниці % ставок, переливши з одного фондового ринку на інший і т.п.), операції центральних банків тощо. Це дозволяє працювати не лише на основі оцінки чекань народу (що досить важко), але і на основі класичного фундаменту і технічних індикаторів. У результаті – отримуємо ще один потужний інструмент для роботи. Ринок акцій і облігацій заснований на чеканні людей. Але піди, зрозумій, що у народу в голові!

  10) Зрештою, що таке валюта? Це, мабуть, найкоштовніший папір держави, що відображає поточний стан економіки країни. У цьому сенсі будь-який грошовий знак – це акція.

  11) Зазвичай, всі ринки взаємопов’язані між собою. Зростання долара, як правило, приводить до падіння товарного ринку і навпаки. Світовий спекулятивний вільний капітал хеджевих фондів рівний приблизно 3 трлн. дол. Ці гроші переміщуються туди, де найбільш вигідне і надійніше залежно від ситуації. Тому, коли відбувається падіння на товарних і фондових ринках, то починає зростати світова резервна валюта – долар.

  12) Як і говорилось вище – принципи роботи на ринках одні і ті ж. Тому інвестор може спокійно з фондового ринку перейти на валютний і навпаки, а може поєднувати роботу на декількох ринках.

  13) У кожній країні свій фондовий ринок. У Росії свій, в США свій, в Німеччині, Англії, Франції, Китаї, Туреччини і навіть в Казахстані, і в Україні свої підприємства і відповідно акції, а тому і масив інформації, яку необхідно проаналізувати, просто величезний. Конвертованих валют все-таки значно менше.

  14) Ще один важливий елемент так званого методу прийняття рішень про покупку або продаж – Інсайд. У США відправили за грати главу компанії Enron з конфіскацією майна за те, що він з підлеглими фальсифікував бухгалтерські документи і продав свої акції тоді, коли інші, нетямущі про реальне положення компанії, купували ці акції. Інсайдерська інформація на ринку Форекс не працює, а значить і не існує подібного роду шахрайства.

  15) З приводу порівняння ліквідності ринку Форекс і фондового ринку. Гуру фондового ринку постійно звертають увагу на важливість проблеми формування торгівельного портфеля акції, його ліквідності. Якщо, наприклад, купити акції Туруханської швацької фабрики, то не факт, що в найближчий рік від них позбавитесь навіть із збитком. Будь-яку валюту з нашого списку, куплену на ринку Форекс, можна продати через декілька секунд після здійснення операції.

  5. ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФОРЕКС У СВІТОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  Сучасний ринок Форекс - це єдина телекомунікаційна мережа поєднаних між собою банків і різноманітних фінансових установ, яка не має територіально визначеного місця торгівлі й часових обмежень – торги починаються у понеділок зранку в Новій Зеландії та закриваються в п’ятницю ввечері у США. Учасником ринку може стати будь-хто незважаючи на місцезнаходження, оскільки для проведення операцій потрібен лише доступ до Інтернету і необхідні знання.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1.  «Технический анализ от А до Я: полный набор инструментов торговли…..от абсолютного индекса ширины до японских свечей» Стивен Б. Акелис, Москва, 1999г.;

  2.  Конституція України // Відомості Верховної ради України. – 1996. - № 30;

  3.  Правила торгівлі іноземною валютою // Постанова НБУ № 281 від 10.08.2005 р.;

  4.  Береславська О., «Загальні тенденції розвитку валютного ринку України». // Вісник НБУ. Лютий 2000. с. 31-35;

  5.  Блащук Ю. «Валютний контроль: міжнародний досвід і національні тенденції». // Вісник НБУ. Квітень 2001. с. 28-29;

  6.  Боринець С.Я. «Міжнародні фінанси». – К.: Знання-Перс, 2002. – 311 с.;

  7.  Боринець С.Я. «Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти)». - К.: Педагогіка, 1997. – 246 с.;

  8.  Шваґер Джек «Технический анализ. Полный курс». – М.: Альпина Паблишер, 2001. – 768 с.;

  9.  www. Forexclub.ua  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.