МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

  Таким чином, єдине відомий "іспит" підземного сховища відходів атомної

  промисловості в Окло виявилося успішним, незважаючи на несприятливі

  характеристики цього місця. Хоча глинисті ґрунти і відіграють важливу роль

  в утриманні відходів, таке затоплене, з піщаною структурою ґрунту місце,

  навіть не розглядалося б для розміщення на ньому сучасного сховища яких-

  небудь токсичних і ядерних відходів.

  Однак, такий приклад спонукав учених більш детально вивчати поводження

  двоокису урану в ґрунтових водах разом з іншими хімічними елементами, що

  присутній у руді (які не піддаються розщепленню). Ці дослідження допоможуть

  в оцінці тривалої безпеки сховищ для високоактивних відходів.

  Вартість – важливе питання. Організація економічного співробітництва і

  розвитку опублікувала оцінки витрат на розміщення і збереження відходів з

  використанням відомих технологій, описаних вище. Згідно з цими оцінками

  вартість розміщення і збереження відходів, імовірно, буде складати від 0,03

  до 0,17 центів за зроблений кіловат годину електроенергії для остеклованих

  високоактивних відходів і від 0,04 до 0,18 центів для відпрацьованого

  палива (у цінах 1993 року). У США сумарні витрати на фінансування

  збереження відпрацьованого палива склали на кінець 1999 року 16 мільярдів

  доларів США. Канадські виробники збирають плату на майбутнє фінансування

  збереження відпрацьованого палива з розрахунку, приблизно, 0,1 центів за

  кіловат годину, і в 1997 році цей фонд склав 1,25 мільярдів канадських

  доларів. У Швеції це податок складає, приблизно, 0,3 центів за кіловат

  годину, і йде на фінансування нормально функціонуючого державного сховища

  радіоактивних відходів, і дослідження в цій області. Безпечне збереження

  радіоактивних відходів – це існуюча норма, що технології збереження добре

  розроблені, що витрати прийнятні і що повномасштабна демонстрація цього

  незабаром буде можлива в декількох країнах.

  5.Основні заходи захисту населення від іонізуючого випромінювання.

  Як уже відзначалося, біологічний вплив різних видів випромінювання

  неоднозначний, тобто та сама поглинена доза гама- і альфа- випромінювання

  приводить до різного біологічного ефекту.

  Характер радіаційної поразки організму визначається не тільки видом

  випромінювання, але і в значній мірі залежить від того яким було

  опромінення – зовнішнім чи внутрішнім.

  Одним з варіантів тимчасового захисту населення від радіоактивного

  зовнішнього опромінення, у комплексі з іншими заходами, є використання для

  цих цілей захисних властивостей усіляких будинків, споруд, глибинних

  сховищ, споруджень метрополітену, підземних гаражів, підвалів і т.д. Це

  зв'язано з тим, що проходячи через різні матеріали, потоки гама- і

  нейтронного випромінювань послабляються. Здатність того чи іншого матеріалу

  послабляти іонізуючі випромінювання характеризують «шаром половинного

  ослаблення», тобто товщиною шару чи матеріалу, що зменшує дозу

  випромінювання в 2 рази. Значення шарів половинного ослаблення для деяких

  матеріалів приведені в наступній таблиці:

  Таблиця 6

  | | | |

  | | |Товщина шару половинного |

  |Матеріал |Густина, г/см3 |ослаблення, см |

  | | | |Для |

  | | |Для нейтронів |гамма-випромі|

  | | | |нювання |

  |Вода |1,0 |2,7 |23 |

  |Поліетилен |0,92 |2,7 |24 |

  |Броня |7,8 |11,5 |3 |

  |Свинець |11,3 |12 |2 |

  |Ґрунт |1,6 |12 |14,4 |

  |Бетон |2,3 |12 |10 |

  |Деревина |0,7 |9,7 |33 |

  У середньому приблизно дві третини ефективної еквівалентної дози

  опромінення, що людина одержує від природних джерел радіації, надходить від

  радіоактивних речовин, що потрапили в організм з їжею, водою і повітрям.

  Перш ніж потрапити в організм людини радіоактивні речовини проходять по

  складних маршрутах у навколишнім середовищі і це приходиться враховувати

  при оцінці доз опромінення, отриманих від якого-небудь джерела.

  Радіоактивні речовини, що випадають на поверхню землі, включаються в

  біологічний круговорот речовин, насамперед через рослини.

  Одним з істотних бар'єрів, що перешкоджають включенню продуктів

  розпаду в біологічний цикл, є ґрунт, що їх накопичує. У відмінності від

  більшості продуктів розподілу 90Sr порівняно легко десорбірується катіонами

  нейтральних солей, що полегшує його надходження в рослини і нагромадження в

  урожаї.

  З метою скорочення надходження 90Sr і деяких інших радіонуклідів в

  організм людини і тварин необхідно знижувати інтенсивність їхнього

  залучення в біологічний круговорот через рослини. Оскільки 90Sr

  концентрується, як правило, у верхньому шарі ґрунту товщиною близько 5 см

  (до 70% - 80%), його можна перевести глибоким переорюванням в нижні шари

  ґрунту, до яких не доходить коренева система рослин. На глибині 25-30 см

  він не буде сильно впливати на життя рослин. Необхідно відзначити також, що

  застосування деяких агротехнічних заходів, таких, як внесення в ґрунт

  органічних добрив і вапна знижує надходження в рослини 90Sr.

  Необхідно також прийняти міри, що запобігають надходженню в організм

  радіоактивних речовин із їжею та водою.Запаси продовольства і води варто

  зберігати у пило-водонепроникних ємкістях. Якщо запаси продовольства

  виявилися зараженими і виникла необхідність споживання заражених продуктів,

  то їх необхідно піддати дезактивації. Наприклад, достатньо свіжі фрукти і

  овочі обмити чи зняти з них шкірку. Погано дезактивуються продукти, що

  мають пористу поверхню, вони підлягають знищенню чи відлежуванню. Молоко

  від корів, що знаходяться в зоні радіоактивного зараження, у зв'язку з

  наявністю в ньому радіоактивного йоду, можливо, виявиться непридатним для

  вживання в їжу, тому що радіоактивність молока може зберігатися на протязі

  декількох тижнів.

  При зараженні водойм радіоактивні речовини можуть надходити в організм

  людини по біологічних ланцюжках вода-водорості, планктон-риба-людина чи,

  якщо водойма служить для питного водопостачання безпосередньо по ланцюжку

  вода-людина. На водопровідних станціях питна вода, що забирається з

  підземних джерел, може бути очищена від радіоактивних речовин осадженням

  часток з наступною фільтрацією. Питна вода, одержувана з підземних

  свердловин або, яка зберігається в герметичних емкістях, звичайно не

  піддається зараженню радіоактивними речовинами.

  Деякі харчові речовини володіють профілактичною радіозахисною дією чи

  здатністю зв'язувати і виводити з організму радіонукліди. До них

  відносяться полісахариди(пектин, декстрин), фенильні і фітинові з'єднання,

  етиловий спирт, деякі жирні кислоти, мікроелементи, вітаміни, ферменти,

  гормони. Радіостійкість організмів підвищують деякі антибіотики (біоміцин,

  стрептоцин) та наркотики.

  Пектинові речовини (пектин, пектинова кислота). Пектин – речовина, яка

  дуже схожа на варення або желе, приготовлених із плодів. У процесі

  засвоєння їжі пектин перетворюється в кислоту, яка з'єднується з

  радіонуклідами і токсичними важкими металами. Утворюються нерозчинні солі,

  що не всмоктуються через слизову шлунково-кишкового тракту і виділяються з

  організму з калом.

  Вітаміни. До дуже важливих радіозахисних з'єднань відносяться так

  називані "вітаміни протидії". У першу чергу це відноситься до вітамінів

  групи В и С. Хоча на думку фахівців одна аскорбінова кислота не має захисну

  дію, але вона підсилює дію вітамінів В и Р.

  У той час як радіоактивні елементи приводять до руйнування стінок

  кровоносних судин, спільна дія вітамінів Р и С відновлює їхню нормальну

  еластичність і проникність. Радіонукліди руйнують кров, знижують кількість

  еритроцитів і активність лейкоцитів, а вітаміни В1, В3, В6, В12 поліпшують

  регенерацію кровотворення, прискорення відновлення еритроцитів і

  лейкоцитів. Якщо випромінювання знижує згортання крові, то вітаміни Р и К1

  нормалізують цей процес.

  Етиловий спирт. Володіє вираженою профілактичною радіозахистною дією

  на різноманітні організми: людини, тварин, бактерій. При введенні в

  живильну суміш етилового спирту виживаність бактерій підвищується на 11 -

  18%, спирт захищає від загибелі майже всіх мишей, опромінених

  рентгенівськими променями в дозі 600 рентгенів.

  Серед заходів щодо скорочення надходження активних речовин в організм

  людини важливе місце приділяється використанню засобів захисту органів

  дихання. Для цієї мети придатні в першу чергу респіратори різних типів (Р-

  2, Р-2д, "Пелюсток", "Астра" і інші). При відсутності респіраторів можуть

  бути використані протигази і найпростіші засоби захисту органів дихання,

  такі, як ватно-марлева пов'язка й інші. Застосовуються ці засоби в період

  випадання радіоактивних речовин і протягом декількох наступних діб, коли

  радіоактивні речовини можуть попадати в повітря в результаті вторинного

  пилоутворення володіючи при цьому високою активністю.

  Основними положеннями, що визначають характер захисту від гамма-

  випромінювання на забрудненій території є:

  . Потужність дози гамма-випромінювання найбільш висока на початку після

  випадання радіоактивних опадів, тому захист від гамма-випромінювання

  необхідно здійснювати буквально з першої години, навіть з перших хвилин

  випадання радіоактивних опадів. Початок випадання виявляється різким

  підвищенням рівня радіації.

  . Перебування в будь-якому будинку чи споруді знижує дозу гамма-

  опромінення, тому що радіоактивні опади, що забруднили місцевість,

  пропорційні коефіцієнту ослаблення гамма-випромінювання, визначеним для

  будівлі цього типу.

  . Унаслідок того, що потужність дози гама-випромінювання знижується швидше

  спочатку, укриття людини в спорудженнях з визначеним коефіцієнтом

  ослаблення на той самий термін не завжди рівноцінно. У першу добу після

  випадання радіоактивних опадів укриття рятує людину від дії випромінювання

  в значно більшій дозі, ніж у другу і тим більше в наступну добу.

  На основі вищесказаного для захисту від зовнішнього гамма-

  випромінювання на забрудненій території розроблена практично важлива

  рекомендація, що полягає в тім, що перший час після випадання радіоактивних

  опадів раціонально рекомендувати такий режим радіаційного захисту, щоб при

  ньому коефіцієнт ослаблення гамма-випромінювання укриттями чи середня

  добова захищеність були вище, ніж надалі.

  6. Лекція на тему: "Радіація та її вплив на людину".

  Вступ.

  Зараз основною задачею людства в області радіаційного контролю – не

  допустити помітного збільшення радіоактивності, що створена природою, тобто

  недопущення збільшення природного радіаційного фону. Для рішення такої

  задачі людству необхідно мати представлення про фізико-хімічну основу

  такого явища як радіоактивність; знати як взаємодіє іонізуюче

  випромінювання з речовиною та, обов’язково, як впливає радіація на живий

  організм; а також мати деякі знання по дозам та заходам захисту населення

  від дії іонізуючого випромінювання. Для нас ця тема особливо актуальна

  тим, що на Україні працює чотири атомних електростанції, є родовища

  уранової руди, а також вже відбулася аварія в 1986 році на Чорнобильській

  атомній електростанції. Тому необхідно деякі початкові знання про ядерну

  енергію надавати ще школярам. Більшість теперішніх учнів отримають такі

  знання тільки в школі.

  Атомна енергетика в Україні почала свій відлік з 1977р., коли було

  введено до експлуатації перший блок Чорнобильської АЕС. За період з 1977 по

  1989 рр. було введено 16 енергоблоків загальною потужністю 14800 МВт на 5

  атомних станціях: Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Чорнобильській,

  Південноукраїнській.

  Зараз на Україні діє 4 атомних електростанції: Рівненська,

  Хмельницька, Південноукраїнська та Запорізька. П’ята – Чорнобильська АЕС –

  була законсервована в 2003 році. В Україні більше 50% електроенергії

  виробляється на атомних електростанціях. А якщо введуть в експлуатацію на

  Рівненській та Хмельницькій АЕС ще по одному блоку, то виробництво

  електроенергії від АЕС буде приблизно 60% від загальної кількості.

  Україна має п’ять регіональних підприємств Державного об’єднання

  “Радон” по поводженню з радіоактивними відходами, які приймають на

  збереження радіоактивні відходи від усіх галузей народного господарства

  (крім ядерної енергетики). Вони знаходяться поблизу Києва, Харкова, Львова,

  Донецька та Дніпропетровська.

  В нормальному робочому стані атомні електростанції наносять екології

  країни не більшу шкоду, ніж теплові або гідроелектростанції. Тим більше, що

  запаси вуглеводневої сировини у нас на Україні дуже не значний. Тому

  зазначену сировину необхідно купувати, а уранова руда у нас своя, але її

  необхідно збагачувати за кордоном. Вугілля також, подібно більшості інших

  природних матеріалів, містить незначні кількості первинних радіонуклідів.

  Останні після спалювання вугілля попадають у навколишнє середовище, де

  можуть служити джерелом опромінення людей. Тобто теплові електростанції

  також є джерелами радіоактивного випромінювання. Можна говорити також про

  ціну 1 кВт·год. Порівняно дорога 1 кВт·год вироблена на теплових

  електростанціях, дешевше – на атомних електростанціях, і сама дешева – на

  гідроелектростанціях. Але іноді на АЕС трапляються аварії, що наносять

  великої шкоди навколишньому середовищу. Так аварія на Чорнобильській АЕС

  (26 квітня 1986 р.) є найбільшою екологічною катастрофою. В результаті

  понад 41 тис. км2 території було забруднено радіонуклідами. Її наслідки

  виходять далеко за межі проблем довкілля і переростають у ряд медичних,

  біологічних та психологічних проблем.

  У нас на Україні знаходяться поклади уранової руди. Підприємства по

  видобутку та переробці уранової руди знаходяться у Дніпропетровській,

  Миколаївській та Кіровоградській областях і належать до виробничого

  об’єднання “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”. Недоліком у розробці

  покладів уранової руди є її дорожнеча – поклади знаходяться глибоко під

  землею.

  Види випромінювання

  Іонізуючим називається випромінювання, яке здатне прямо або не прямо

  іонізувати середовище. До нього відносять рентгенівське і гама-

  випромінювання, а також випромінювання, яке складається з потоків

  заряджених або нейтральних частинок, які мають достатню енергію для

  іонізації.

  Радіоактивні речовини звичайно випускають альфа-, бета-частинки та гама-

  випромінювання, нейтрони ( іноді можуть бути протони і важкі ядра ).

  Згадаємо з курсу середньої школи, що альфа-частинки – це позитивно

  заряджені атоми гелію. Вони володіють великою іонізаційною та малою

  проникаючою здібностями. Альфа-частинки можуть пройти шар повітря товщиною

  не більше 11 см або шар води до 150 мкм. Бета-частинки – це електрони.

  Кількість іонізованих та збуджених атомів, які утворюються під дією альфа-

  частинки на одиниці довжини шляху в середовищі, в сотні разів більше, ніж у

  бета-частинки. А гама-випромінювання – це електромагнітне випромінювання

  високої енергії, що володіє великою проникаючою здатністю. Його іонізуюча

  здатність значно менше, ніж у альфа- чи бета-частинок.

  Бета-частинки можуть проникати через верхній шар шкіри (0.07 мм). А

  бета-частинки з великою енергією можуть пройти через шар алюмінію до 5 мм.

  Альфа-частинки мають дуже високу іонізаційну здатність, це пояснюється

  тому, що маса альфа-частинки в 8000 разів більша ніж маса електрона, а за

  нейтрон в 2 раза. Біологічна ефективність кожного виду іонізуючого

  випромінювання знаходиться в залежності від питомої іонізації. Так,

  наприклад, альфа-частинки з енергією 3 Мев утворять 40 000 пар іонів на

  одному міліметрі шляху, бета-частинки з такою же енергією – до чотирьох пар

  іонів. Зовнішнє опромінення альфа- і бета-випромінюваннями менш небезпечно,

  тому що альфа- і бета-частинки мають невелику величину пробігу в тканині і

  не досягають кровотворних і інших органів.

  Нейтрони, як і фотони, непрямо іонізуючі частинки, іонізація середовища

  в полі нейтронного випромінювання проводиться зарядженими частинками, які

  з’являються при зіткненні нейтронів з речовиною.

  Таблиця 1

  Властивості радіоактивного природного випромінювання

  |Тип |Склад |Іонізуюча |Проникаюча здатність |

  |випромінювання |випромінювання |здатність | |

  |( |Іони Не++ |Дуже висока |Низька. Захист: 0,1 |

  | | | |мм води, лист папера |

  |( |Електрони |Значно висока|Висока. Захист: шар |

  | | | |алюмінію до 0,5 мм. |

  |( |Електромагнітне |Значно низька|Дуже висока. Захист: |

  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.